Numbers 13

Съгледвачите

1 a  И Господ каза на Мойсей: 2„Изпрати мъже да огледат ханаанската земя, която Аз давам на израилтяните; по един човек от всяко племе на бащите им изпратете, всички да са от първенците между тях.“ 3И така, по заповед на Господа Мойсей ги изпрати от Фаранската пустиня и те всички бяха предводители на израилтяните. 4Ето техните имена: от Рувимовото племе – Самуа, Закхуровият син; 5от Симеоновото племе – Сафат, Хориевият син; 6от Юдовото племе – Халев, Йефониевият син; 7от Исахаровото племе – Игал, Йосифовият син; 8от Ефремовото племе – Осия, Навиновият син; 9от Вениаминовото племе – Фалтий, Рафиевият син; 10от Завулоновото племе – Гадиил, Содиевият син; 11от Йосифовото племе, от Манасия – Гадий, Сусиевият син; 12от Дановото племе – Амиил, Гемалиевият син; 13от Асировото племе – Сетур, Михаилевият син; 14от Нефталимовото племе – Нахбий, Вофсиевият син; 15от Гадовото племе – Геуил, Махиевият син. 16Това са имената на мъжете, които Мойсей изпрати да огледат земята; а Мойсей нарече Осия, Навиновия син, Иисус.

17 Когато ги изпрати да огледат ханаанската земя, Мойсей им каза: „Тръгнете по южната страна и се изкачете на планината; 18вижте какви са земята и народът, който живее там, силен ли е или слаб, малко ли е или е много; 19каква е земята, на която той живее, добра ли е или лоша; и какви са градовете, в които живее – в шатри ли живее или в укрепления? 20И каква е почвата, плодовита ли е или оскъдна, има ли по нея дървета или не? Бъдете смели и донесете от плодовете на земята.“А това беше време, когато зрее гроздето. 21И така, те се изкачиха и огледаха земята от Синайската пустиня до Рехов при прохода на Емат. 22После се изкачиха по южната страна и стигнаха до Хеврон, където живееха Енаковите синове Ахиман, Сесай и Талмай; а Хеврон беше построен седем години по-рано от египетския град Цоан. 23И като дойдоха в долината Есхол, отрязаха там лозова пръчка с един грозд и двама я понесоха на върлина; взеха и нарове и смокини. 24Това място те нарекоха долина Есхол заради грозда, който отрязаха там израилтяните.

25 След като огледаха страната, те се върнаха в края на четиридесетте дена. 26И като пристигнаха, дойдоха при Мойсей и Аарон и при цялото общество на Израил във Фаранската пустиня, в Кадес; там дадоха отчет пред тях и пред цялото общество и им показаха плодовете на онази земя. 27И те разказаха на Мойсей: „Ходихме в страната, в която ни изпрати; и наистина, там текат мляко и мед, ето и плодовете ѝ. 28Но народът, който живее в тази страна, е силен, а градовете са укрепени и твърде големи; там видяхме и Енаковите синове. 29 b  Амаликитците обитават южната част на страната; хетите, йевусейците и аморейците живеят по планините, а хананейците живеят край морето и по бреговете на Йордан.“

30 Но Халев успокои народа пред Мойсей с думите: „Нека тръгнем незабавно и да я превземем, защото можем да я завладеем.“ 31Онези обаче, които бяха отишли заедно с него, казаха: „Не можем да излезем против този народ, защото е по-силен от нас.“ 32И пръснаха ужасни слухове сред израилтяните за страната, която бяха огледали, като казваха: „Страната, която обходихме, за да огледаме, е страна, която поглъща своите жители, и всички, които видяхме в нея, са хора, огромни на ръст. 33 c  Там видяхме исполините – Енаковите синове са от исполинския род; пред тях ние изглеждаме като скакалци, такива бяхме и в техните очи.“
Copyright information for BulCont