Numbers 15

Наредби за принасяне на жертви в ханаанската страна

1 a  И Господ каза на Мойсей: 2„Така кажи на израилтяните: „Когато влезете в страната, която ви давам да живеете в нея, 3и започнете да принасяте жертва на Господа, било всеизгаряне или за изпълнение на оброк, или мирен принос, или на празниците си, за да сторите благоухание на Господа, 4тогава онзи, който принася жертвата си на Господа, нека принесе за хлебен принос една десета от ефа пшенично брашно, смесено с четвърт ин елей; 5и за всяко агне при всеизгаряне или при жертва принасяй по четвърт ин вино за възлияние. 6Ако принасяш овен, принасяй за хлебен принос две десети от ефа пшенично брашно, смесено с една трета ин елей; 7 b  и за възлияние принасяй една трета ин за благоухание на Господа. 8А когато принасяш теле за всеизгаряне или жертва за изпълнение на оброк, или мирен принос на Господа, 9принеси заедно с телето хлебен принос три десети от ефа пшенично брашно, смесено с половин ин елей; 10принеси и вино за възлияние половин ин; това е жертва чрез огън за благоухание пред Господа.

11 Така трябва да се прави при всеки принос било теле, овен, агне или яре; 12според жертвите, които принасяте, така правете за всяка от тях – колкото е техният брой. 13Всеки от местните трябва да прави така, когато принася жертва чрез огън за благоухание на Господа. 14И ако някой пришълец между вас или който и да било от поколенията ви принесе жертва за благоухание на Господа, той трябва да прави така, както вие правите. 15 c  За вас и за пришълеца между вас да има един закон, един вечен закон за поколенията ви; каквото сте вие, това да бъде и пришълецът пред Господа. 16Един закон да има за вас и за пришълеца, който живее между вас“.“

17 Господ каза още на Мойсей: 18„Така кажи на израилтяните: „Когато влезете в страната, в която ви водя, 19и започнете да ядете от хляба на тази страна, принесете на Господа принос за възношение; 20от първото си тесто принесете пита за възношение; възнасяйте я, както правите възношение от хармана. 21От първото си тесто възнесете на Господа принос за всичките ви поколения.

22 d  Ако поради незнание престъпите и не изпълните всички тези заповеди, които Господ изрече пред Мойсей – 23всичко, което Господ ви е заповядал чрез Мойсей, от деня, когато Господ даде заповедта за вас и за сетнешните ви поколения, 24и ако това е станало поради недоглеждане от страна на обществото, тогава нека цялото общество принесе едно теле за всеизгаряне, за благоухание на Господа заедно с хлебния му принос и възлиянието според разпоредбите и един козел като жертва за грях. 25Тогава свещеникът да извърши очистване на цялото общество израилтяни и ще им бъде простено; защото това е станало поради незнание и те са принесли своя принос за жертва на Господа и приноса си за грях пред Господа поради недоглеждането си. 26И ще бъде простено на цялото общество израилтяни и на пришълеца, който живее между тях, защото целият народ е сторил това поради незнание.

27 e  Ако пък някой сам съгреши поради незнание, нека принесе едногодишна коза като жертва за грях. 28И свещеникът да извърши очистване на този човек, който неволно е сторил грях пред Господа; и когато бъде очистен, ще му бъде простено. 29Един закон да има за вас – както за местния израилтянин, така и за пришълеца между вас, когато някой стори нещо поради незнание. 30Но ако някой съгреши поради своята надменност, било той местен или пришълец, той презира Господа; този човек да бъде изтребен измежду народа си. 31Понеже е презрял словото на Господа и е престъпил заповедта Му, този човек наистина трябва да бъде изтребен и да бъде наказан за беззаконието си“.“

32 f  Когато израилтяните бяха в пустинята, намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден. 33Онези, които го намериха, докато събираше дърва, го доведоха при Мойсей и Аарон и цялото общество. 34 g  И го поставиха под стража, понеже не беше още определено какво да правят с него. 35Тогава Господ каза на Мойсей: „Този човек трябва да умре; цялото общество да го убие с камъни вън от стана.“ 36И цялото общество го изведе вън от стана и го убиха с камъни; и той умря, както Господ заповяда на Мойсей.

37 И Господ каза още на Мойсей: 38 h  „Така кажи на израилтяните: „Нека направят ресни по краищата на дрехите си за всички бъдни поколения, а по ресните на всички краища да сложат син ширит. 39И когато гледате тези ресни, да си спомняте за всички заповеди на Господа и да ги изпълнявате, за да не вървите след сърцата и очите си, които ви влекат към блудства. 40Така ще помните и изпълнявате всички Мои заповеди и ще бъдете святи пред вашия Бог. 41Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведе от египетската страна, за да ви бъда Бог. Аз съм Господ, вашият Бог“.“
Copyright information for BulCont