Numbers 17

Разцъфтелият жезъл на Аарон

1
17:1 В Синодалната и Цариградската Библия 17:1 сл. е 16:36 сл.
След това Господ каза на Мойсей:
2„Заповядай на Елеазар, сина на свещеник Аарон, да прибере кадилниците от пепелта, а ти разпръсни тамяна от тях надалеч, защото те са святи. 3Кадилниците на тези мъже, които заради греха си загубиха своя живот, да бъдат направени на листове за обковаване на жертвеника; те са святи, понеже бяха принесени пред Господа. И те ще бъдат знамение за израилтяните.“ 4Тогава свещеник Елеазар взе медните кадилници, които изгорелите бяха донесли, и ги направиха на листове за обковаване на жертвеника, 5 b  за да напомнят на израилтяните, че никой чужд човек, който не е от Аароновото потомство, не бива да пристъпва да принася тамян пред Господа, за да не стане и с него това, което стана с Корей и съучастниците му. Всичко стана така, както Господ каза чрез Мойсей на Елеазар. 6На другия ден цялото общество на Израил заропта против Мойсей и Аарон с думите: „Вие избихте народа на Господа!“ 7И когато народът се беше събрал против Мойсей и Аарон, погледнаха към скинията на събранието и ето облак я покри и се яви славата на Господа. 8Тогава Мойсей и Аарон дойдоха при скинията на събранието. 9 c  И Господ каза на Мойсей: 10„Отстранете се от това общество и Аз в един миг ще ги погубя.“Но те паднаха на лицата си. 11Тогава Мойсей каза на Аарон: „Вземи кадилницата, сложи в нея огън от жертвеника, сипи тамян и я занеси по-скоро при народа, за да се застъпиш за тях; защото, ето излезе от Господа гняв и настана мор.“ 12Аарон взе кадилницата си, както каза Мойсей, и се затича сред събранието; а морът сред народа беше започнал; и той сипа тамяна и се помоли за народа. И като застана между мъртвите и живите, морът престана. От мора измряха четиринадесет хиляди и седемстотин души освен умрелите в Кореевия бунт. Тогава Аарон се върна при Мойсей до входа на скинията на събранието, понеже морът престана.

И Господ каза на Мойсей: „Заповядай на израилтяните да ти дадат дванадесет жезъла – по един жезъл от племе, от всичките ти предводители според племената, и напиши името на всеки върху жезъла му. На Левиевия жезъл напиши името на Аарон, защото трябва да има по един жезъл за всеки предводител на племе. Положи ги в скинията на събранието, пред ковчега на откровението, където Аз ви се явявам. И когото Аз избера, неговият жезъл ще покара; така ще усмиря ропота на израилтяните, който вдигат против вас.“

Мойсей изрече това пред израилтяните; и всеки от предводителите им му даде по един жезъл – дванадесет жезъла от всички според племената си; и Аароновият жезъл беше между жезлите им. Тогава Мойсей положи жезлите пред Господа в скинията на откровението.

На другия ден Мойсей влезе в скинията на откровението и ето Аароновият жезъл, от Левиевия дом, беше покарал, напъпил, цъфнал и завързал зрели бадеми. И Мойсей изнесе всички жезли, положени пред Господа, и ги показа на целия Израил; като видяха това, всеки взе своя жезъл. d  Тогава Господ каза на Мойсей: „Върни Аароновия жезъл пред ковчега на откровението, за да се пази като знамение за непокорните, така че ропотът им против Мене да престане и те да не измрат!“ И Мойсей направи така; както Господ му заповяда, така направи.

13 Тогава израилтяните казаха на Мойсей: „Ето ние загиваме, погубени сме, всички сме погубени! Всеки, който се приближи до скинията на Господа, умира; нима ние всички ще измрем?“
Copyright information for BulCont