Numbers 18

Служене и издръжка на свещениците и левитите

1 И Господ каза на Аарон: „Ти, синовете ти и семейството ти заедно с тебе ще носите отговорността за светилището; и ти, и синовете ти с тебе ще носите отговорността за свещенството си. 2Вземи при себе си братята си, Левиевото племе – племето на своя баща; нека те бъдат при тебе и ти служат, докато ти и синовете ти заедно с тебе бъдете при скинията на откровението. 3Те ще служат на тебе и ще извършват службата в цялата скиния; само до принадлежностите на светилището и до олтара да не се приближават, за да не умрете – и те, и вие. 4 a  Нека те бъдат при тебе и да извършват службата в скинията на събранието, като отговарят за всичко в скинията; а външен човек да не се приближава до вас. 5Служете така в светилището и при жертвеника, че да не падне вече гняв върху израилтяните. 6Ето аз взех братята ви, левитите, измежду израилтяните като дар за вас, отдадени на Господа, за да извършват службата при скинията на събранието. 7 b  А ти и синовете ти заедно с тебе служете във всичко, което се отнася до жертвеника и което е вътре зад завесата, и свещенодействайте; ако пък външен човек се доближи, да бъде умъртвен.“

8 c  d  И Господ каза на Аарон: „Ето Аз дадох над теб надзора на възношенията, които се правят на Мене; от всичко, което израилтяните посвещават, Аз давам на тебе и на синовете ти като вечно право заради вашето свещенство; 9от великите светини, от онова, което не се изгаря, на тебе ще принадлежи: всеки техен хлебен принос, всяка тяхна жертва за грях и всяка тяхна жертва за вина, които те ще Ми принесат; това е велика светиня за тебе и за синовете ти. 10Това да ядете на най-святото място; всички от мъжки пол могат да ядат; това да бъде светиня за тебе.

11 Ето какво от даровете, които израилтяните въздигат, е за тебе: всички техни възношения Аз давам на тебе, на синовете ти и на дъщерите ти като вечно право; който е чист в дома ти, може да яде от тях.

12 Всичко най-добро от елея и всичко най-добро от виното и от пшеницата – първите плодове, които те дават на Господа, на тебе ги давам; 13всички първи плодове от земята им, които те принасят на Господа, ще бъдат твои; който е чист в дома ти, може да яде от тях.

14 e  Всичко в Израил, което е посветено на Господа, ще бъде твое.

15 Всичко първородно от всяка плът, което принасят на Господа – било човек или добитък, ще бъде твое; но за първородното от човек трябва да вземеш откуп и за първородното от нечист добитък да вземеш откуп. 16Откупването да става така: като станат на един месец, вземай откуп по твоя преценка – пет сребърни сикли, според свещената сикла, която има двадесет гери. 17Но за първородно от волове, за първородно от овци и за първородно от кози не взимай откуп: те са святи; с кръвта им поръсвай жертвеника, а тлъстината им изгаряй в жертва за благоухание на Господа; 18месото им пък принадлежи на тебе, както ти принадлежат гърдите за възношение и дясната плешка.

19 Всички приноси за възнасяне като светини, които израилтяните принасят на Господа, давам на тебе, на синовете ти и на дъщерите ти заедно с тебе като ваше вечно право; това е вечен завет със сол пред Господа за тебе и за потомството ти с тебе.“

20 f  Господ каза още на Аарон: „Ти няма да имаш наследство в тяхната земя, нито ще имаш дял между тях; Аз съм твоят дял и твоето наследство сред израилтяните.

21 g  А на Левиевите синове ето Аз давам в наследство десятъка от всичко в Израил заради службата, която извършват в скинията на събранието. 22Занапред израилтяните не бива да се доближават до скинията на събранието, за да не понесат наказание и да умрат. 23Нека левитите да извършват службата в скинията на събранието и те да носят отговорността си за това; това е вечен закон за поколенията ви. Но те няма да имат наследство сред израилтяните. 24Понеже на левитите давам в наследство десятъка, който израилтяните принасят за възношение на Господа, затова им казах: „Те няма да имат наследство сред израилтяните.“

25 И Господ каза на Мойсей: 26„Така кажи на левитите: „Когато вземате от израилтяните десятъка, който ви дадох от тях за ваше наследство, тогава принасяйте от него десятък от десятъка за възношение на Господа. 27И тези ваши приноси ще ви се зачетат като жито от хармана и като вино от лина. 28Така и вие принасяйте за възношение на Господа от всички десятъци, които вземате от израилтяните, и давайте от тях за възношение на Господа на свещеника Аарон. 29От всичко, което ви даряват, принасяйте за възношение на Господа – най-доброто от всичко, което се освещава.“ 30Кажи им още: „Когато принасяте най-доброто от това, останалото ще се зачете на левитите като добито от хармана и като добито от лина; 31можете да го ядете на всяко място, вие и семействата ви, защото това ви е заплата за служенето ви в скинията на събранието. 32И вие няма да понесете наказание, когато принасяте най-доброто от това за възношение на Господа; така няма да оскверните посветеното от израилтяните и няма да умрете“.“
Copyright information for BulCont