Numbers 19

Наредби за очистителната вода

1 И Господ каза на Мойсей и Аарон: 2 a  „Ето наредбата от закона, който Господ заповяда: „Нека израилтяните да ти доведат рижа телица без повреда и недостатък, на която не е слаган ярем; 3дайте я на свещеника Елеазар и той ще я изведе вън от стана, за да я заколят пред него. 4 b  След това свещеникът Елеазар да вземе с пръста си от кръвта ѝ и да поръси с тази кръв седем пъти към предната страна на скинията на събранието; 5и да изгорят телицата пред очите му: да изгорят кожата ѝ, месото ѝ, кръвта ѝ заедно с нечистотиите ѝ. 6 c  И свещеникът да вземе кедрово дърво, исоп и червена прежда и да ги хвърли в огъня, където гори телицата. 7 d  После свещеникът да изпере дрехите си, да измие тялото си с вода и след това да влезе в стана; но до вечерта свещеникът остава нечист. 8Също и онзи, който я е изгорил, да изпере дрехите си във вода, да измие тялото си с вода и да бъде нечист до вечерта. 9 e  Тогава един чист човек да събере пепелта от телицата и да я остави вън от стана на чисто място; и тя да се пази за обществото израилтяни за приготвяне на вода за очистване от грях; 10и който е събирал пепелта от телицата, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта. Нека това бъде вечен закон за израилтяните и за пришълците, които живеят между тях.

11 f  Който се допре до мъртво тяло на човек, да бъде нечист седем дена. 12С тази вода той трябва да се очисти на третия ден и на седмия ден ще бъде чист; но ако не се очисти на третия ден, то и на седмия ден няма да бъде чист. 13Всеки, който се е допрял до мъртво тяло на човек и не се е очистил, ще оскверни жилището на Господа. Този човек ще бъде изтребен сред Израил, понеже не е поръсен с очистителна вода; нечистотата му е още върху него.

14 Ето и закона, когато някой умре в шатра: всеки, който влезе в шатрата, и всеки, който се намира в шатрата, да бъде нечист седем дена; 15всеки съд, оставен непокрит и незавързан, е нечист. 16И всеки, който се допре на полето до убит с нож или до умрял, или до човешка кост, или до гроб, да бъде нечист седем дена. 17 g  За нечистия да вземат в съд от пепелта на телицата, изгорена като жертва за грях, и да я полеят с течаща вода. 18Тогава някой чист да вземе исоп, да го натопи във водата и да поръси шатрата, всички вещи и хората, които се намират там, както и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб. 19И чистият да поръси нечистия на третия и на седмия ден; и на седмия ден да го очисти; тогава нека изпере дрехите си и нека измие тялото си с вода; и вечерта ще бъде чист. 20А онзи, който е нечист и не се очисти, този човек да бъде изтребен изсред народа, защото е осквернил светилището на Господа; той не е поръсен с очистителна вода, той е нечист.

21 Това да им бъде вечен закон. Също и онзи, който е поръсил с очистителна вода, да изпере дрехите си; а онзи, който се е допрял до очистителната вода, да бъде нечист до вечерта. 22И всичко, до което се допре нечистият, да бъде нечисто; и който се допре до него, ще бъде нечист до вечерта“.“
Copyright information for BulCont