Numbers 20

Смъртта на Мариам и чудото в Кадес

1 В първия месец цялото общество на Израил стигна до Цинската пустиня и народът остана в Кадес. Там умря Мариам и там беше погребана.

2 a  За хората нямаше вода и те се събраха против Мойсей и Аарон. 3 b  Народът заропта против Мойсей и казваше: „О, да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха пред Господа! 4Защо доведохте народа на Господа в тази пустиня, да измрем тука и ние, и добитъкът ни? 5И защо ни изведохте от Египет, за да ни доведете на това лошо място, където не може да се сее, нито има смокини, нито има лозя, нито нарове, нито дори вода за пиене?“

6 Тогава Мойсей и Аарон се оттеглиха от събранието към входа на скинията, паднаха на лицата си и славата на Господа им се яви. 7И Господ каза на Мойсей: 8„Вземи жезъла и свикай народа, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете на скалата; и ще бликне от нея вода. Така ти ще изкараш вода от скалата и ще напоиш народа и добитъка му.“ 9И Мойсей взе жезъла пред Господа, както Той му заповяда. 10 c  След това Мойсей и Аарон събраха народа пред скалата и той им каза: „Чуйте сега, вие, непокорни! Можем ли от тази скала да ви изкараме вода?“ 11 d  След това Мойсей вдигна ръката си и удари с жезъла си два пъти по скалата; и потече много вода, и народът и добитъкът пиха. 12 e  Но Господ каза на Мойсей и Аарон: „Понеже не Ми повярвахте, за да се яви Моята святост пред израилтяните, вие няма да въведете този народ в страната, която Аз му давам.“ 13 f  Това е водата на Мерива, при която израилтяните влязоха в разпра с Господа и Той им се яви в святостта Си.

14 g  Тогава Мойсей изпрати посланици от Кадес до едомския цар: „Ето посланието на твоя брат Израил: ти знаеш всички трудности, които ни сполетяха; 15предците ни се бяха преселили в Египет и ние живяхме в Египет дълго време; но египтяните се отнасяха зле към нас и към нашите предци; 16тогава ние призовахме Господа и Той чу гласа ни, изпрати един ангел и ни изведе от Египет. И ето ни в Кадес, град в края на твоите предели. 17 h  Позволи ни да преминем през страната ти; няма да минем през ниви или през лозя, нито ще пием вода от кладенците; ще вървим по царския път, няма да се отбиваме нито надясно, нито наляво, докато не преминем твоите предели.“

18 Но Едом му отговори: „През моята страна няма да минеш, иначе ще изляза с меч против тебе!“ 19А израилтяните отново му казаха: „Ще вървим по големия път; и ако ние и добитъкът ни пием от водата ти, ще плащаме за нея; остави ни само с нозете си да преминем и нищо друго.“ 20Но той отговори: „Няма да преминете!“И излезе против тях с многоброен народ и със силна ръка. 21Така Едом отказа да пусне Израил да мине през неговите предели; затова Израил тръгна по друг път.

Смъртта на Аарон

22 i  Израилтяните напуснаха Кадес и целият народ стигна до планината Ор. 23И на планината Ор, до пределите на едомската страна, Господ каза на Мойсей и Аарон: 24„Сега Аарон ще се прибере при предците си; той няма да влезе в страната, която съм дал на израилтяните, понеже не се покорихте на заповедта Ми при водите на Мерива. 25Вземи Аарон и сина му Елеазар и ги изведи на планината Ор; 26снеми от Аарон одеждите му и облечи с тях сина му Елеазар; и Аарон ще се прибере при предците си и ще умре там.“ 27И Мойсей направи така, както Господ заповяда; те се изкачиха на планината Ор пред очите на цялото общество. 28 j  Мойсей сне от Аарон одеждите му и облече с тях сина му Елеазар; и Аарон умря там, навръх планината. А Мойсей и Елеазар слязоха от планината. 29 k  Когато цялото общество видя, че Аарон умря, всички израилтяни оплакваха Аарон тридесет дена.
Copyright information for BulCont