Numbers 23

Благословията и пророчествата на Валаам за Израил – първа и втора притча

1 Тогава Валаам каза на Валак: „Издигни ми тук седем жертвеника и ми приготви седем телета и седем овена.“ 2Валак направи така, както каза Валаам; и Валак и Валаам принесоха по едно теле и по един овен на всеки жертвеник. 3После Валаам каза на Валак: „Застани близо до всеизгарянето си; аз пък ще отида по-нататък, дано Господ ме посрещне. Каквото Той ми открие, аз ще ти кажа.“И Валаам се изкачи на една гола височина. 4И Бог срещна Валаам, а Валаам Му каза: „Издигнах седем жертвеника и принесох по едно теле и по един овен на всеки жертвеник.“ 5Господ вложи слово в устата на Валаам и рече: „Върни се при Валак и говори така!“ 6И като се върна при него, той стоеше при всеизгарянето си заедно с всички моавски предводители. 7Тогава Валаам започна притчата си с думите: „От Арам, от източните планини ме доведе Валак,
моавският цар, и ми рече:
„Ела, прокълни заради мене Яков, ела и кажи зла дума против Израил!“
8 Как да прокълна, когото Бог не проклина?
Как да кажа зла дума,
против когото Бог не казва зла дума?
9 Защото от връх канарите го виждам
и от хълмовете го гледам:
„Ето народ, който ще се засели отделно
и няма да е сред останалите народи.
10 Кой може да преброи безбройния като пясъка Яков
и десетките хиляди на Израил?
Дано смъртта ми да е като смъртта на праведните
и сетнините ми да бъдат като техните!“

11 Тогава Валак каза на Валаам: „Какво стори ти с мене? Аз те взех да прокълнеш враговете ми, а ето, ти дори ги благослови!“ 12А той отговори: „Нима не трябва да казвам тъкмо онова, което Господ влага в устата ми?“

13 Тогава Валак му рече: „Ела с мене на друго място, откъдето ще ги видиш; но ще видиш само най-близката част от стана им, всичките няма да ги видиш; и прокълни ги оттам заради мене.“ 14И така, той го заведе на мястото за стража на върха на Фасга; там издигна седем жертвеника и принесе по едно теле и по един овен на всеки жертвеник. 15Тогава Валаам му каза: „Застани близо до всеизгарянето си, а пък аз ще отида по-нататък да срещна Бога.“ 16И Господ срещна Валаам и вложи слово в устата му, като каза: „Върни се при Валак и говори така!“ 17Валаам се върна при него, а той стоеше при всеизгарянето си заедно с моавските предводители. Валак го попита: „Какво каза Господ?“ 18Тогава той започна притчата си с думите: „Стани, Валак, и слушай!
Чуй ме добре, сине Сепфоров!
19 a  Бог не е смъртен, за да лъже,
нито човек, за да се отмята от думите Си.
Нима Той е казал нещо и не го е сторил
или е обещал нещо и не го е изпълнил?
20 Ето нареди ми да благославям;
което Той е благословил, аз не мога да отменя.
21 Той не е видял неправда у Яков,
нито е съзрял злочестие у Израил.
Господ, неговият Бог, е с него,
провъзгласен сред тях като цар.
22 b  Бог ги изведе от Египет
и силата Му е като на бивол.
23 c  И няма магьосничество у Яков,
нито заклинание у Израил.
Сега ще се говори за Яков и за Израил: „Ето какво стори Бог!“
24 d  Един народ ще се върне като лъвица,
като лъв ще скочи
и няма да легне, докато не изяде плячката си
и не изпие кръвта на убитите.“

25 Тогава Валак каза на Валаам: „Като не искаш да го проклинаш, поне не го благославяй.“ 26А Валаам отговори на Валак: „Не ти ли говорих: „Ще върша всичко, каквото Господ ми каже“?“

27 След това Валак отново рече на Валаам: „Ела, ще те заведа на друго място; дано бъде угодно на Бога оттам да ги прокълнеш заради мене“. 28И Валак заведе Валаам на върха на Фегор, който гледа към пустинята. 29След това Валаам каза на Валак: „Издигни ми тук седем жертвеника и ми приготви седем телета и седем овена.“ 30Валак направи така, както каза Валаам, и принесе по едно теле и по един овен на всеки жертвеник.
Copyright information for BulCont