Numbers 27

Закон за наследството на дъщерите

1 a  b  Тогава дойдоха дъщерите на Салпаад, сина на Хефер, син на Галаад, син на Махир, син на Манасия, Йосифовия син. А ето имената на дъщерите му: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Тирца. 2Те застанаха пред Мойсей и пред свещеника Елеазар, пред предводителите на цялото общество при входа на скинията на събранието и казаха: 3„Баща ни умря в пустинята и беше между съучастниците, които се събраха против Господа заедно с хората на Корей. Той умря заради своя грях и нямаше синове. 4Защо трябва името на баща ни да изчезне сред племето му, понеже не е имал син? Дай ни дял наследство, както на братята на баща ни.“

5 И Мойсей представи молбата им пред Господа. 6Тогава Господ каза на Мойсей: 7 c  „Право е това, което говорят Салпаадовите дъщери. Трябва да им дадеш наследство, както на братята на баща им, като прехвърлиш на тях бащиния им дял. 8А на израилтяните разпореди така: „Ако някой умре, без да има син, прехвърлете наследството му на дъщеря му. 9Ако няма дъщеря, тогава прехвърлете неговото наследство на братята му. 10Ако няма братя, дайте наследството му на братята на баща му. 11Ако баща му няма братя, дайте наследството му на най-близкия сродник от племето му; нека той да го наследи. И това да бъде закон за израилтяните, както заповяда Господ на Мойсей“.“

Определяне на Иисус, Навиновия син, за приемник на Мойсей

12 d  e  След това Господ каза на Мойсей: „Изкачи се там, на планината Аварим, и огледай страната, която съм дал на израилтяните. 13И като я огледаш, прибери се и ти при народа си, както се прибра твоят брат Аарон; 14 f  защото в пустинята Цин, когато се появи разпра в обществото, вие не послушахте заповедта Ми да покажете пред тях Моята святост при водите на Мерива.“ 15И Мойсей каза на Господа: 16„Нека Господ Бог, Който одухотворява всяка плът, отреди над обществото човек, 17 g  който да ги води в битка и да ги връща в стана, да стои начело при всичките им изпитания, за да не бъде Господният народ като овци без пастир.“

18 Тогава Господ каза на Мойсей: „Вземи при себе си Иисус, Навиновия син, човек, у когото е Духът, и възложи ръката си на него! 19И като го представиш пред свещеника Елеазар и пред цялото общество, дай му наставления пред техните очи. 20 h  Отдай на него част от славата си, за да го слуша цялото общество израилтяни! 21 i  А за своите решения той да се отнася до свещеника Елеазар, който ще се допитва чрез Урим до Господа. И съгласно неговите думи ще тръгват в битка и ще се връщат в стана той и всички израилтяни с него, и цялото общество.“ 22Мойсей направи, както му заповяда Господ – взе при себе си Иисус и го представи пред свещеника Елеазар и пред цялото общество. 23 j  И като възложи ръцете си на него, даде му наставления, както Господ заповяда чрез Мойсей.
Copyright information for BulCont