Numbers 29

29:1-6Лев. 23:23-25

29:7-11Лев. 16:2-34

29:12-39Лев. 23:33-43 ; Вт. 16:13-17

1 В седмия месец, на първия ден от месеца, трябва да имате свещено събрание; не вършете никаква работа. Той трябва да ви бъде празник, огласян с тръбен зов. 2Принесете всеизгаряне като благоуханна жертва на Господа: едно теле, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък, 3а към тях – хлебен принос от пшенично брашно, смесено с елей, три десети от ефа за телето, две десети от ефа за овена 4и по една десета от ефа за всяко от седемте агнета, 5а също и един козел, като жертва за грях, за вашето очистване; 6това трябва да се прибави към всеизгарянето при новолуние и хлебния му принос и към постоянното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянията им, според наредбите за благоуханна жертва на Господа.

7 a  А на десетия ден от този седми месец трябва да имате свещено събрание; смирете душите си и не вършете никаква работа. 8И принесете всеизгаряне като благоуханна жертва на Господа: едно теле, един овен, седем едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък; 9към тях – хлебен принос от пшенично брашно, смесено с елей, три десети от ефа за телето, две десети от ефа за овена 10и по една десета от ефа за всяко от седемте агнета, 11а също и един козел, като жертва за грях, освен жертвата за грях при обреда за очистване и освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянията им.

12 b  c  И на петнадесетия ден от седмия месец трябва да имате свещено събрание; не вършете никаква работа и празнувайте празника на Господа седем дена. 13И принесете всеизгаряне като благоуханна жертва на Господа: тринадесет телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък; 14към тях прибавете хлебен принос от пшенично брашно, смесено с елей, три десети от ефа за всяко от тринадесетте телета, две десети от ефа за всеки овен 15и по една десета от ефа за всяко едно от четиринадесетте агнета, 16а също и един козел, като жертва за грях, освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

17 На втория ден принесете дванадесет телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък, 18към тях – хлебен принос с възлияния за телетата, за овните и за агнетата, според броя им, както е определено, 19а също и един козел, като жертва за грях, освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянията им.

20 На третия ден принесете единадесет телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък, 21към тях – хлебен принос с възлиянията за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено, 22а също и един козел, като жертва за грях, освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

23 На четвъртия ден принесете десет телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък, 24към тях – хлебен принос с възлиянията за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено, 25а също и един козел, като жертва за грях, освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

26 На петия ден принесете девет телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък, 27към тях – хлебен принос с възлиянията за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено, 28а също и един козел, като жертва за грях, освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

29 На шестия ден принесете осем телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък, 30към тях – хлебен принос с възлиянията за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено, 31а също и един козел, като жертва за грях, освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

32 На седмия ден принесете седем телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък, 33към тях – хлебен принос с възлиянията за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено, 34а също и един козел, като жертва за грях, освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

35 На осмия ден трябва да имате тържествено събрание; не вършете никаква работа. 36И принесете всеизгаряне като благоуханна жертва на Господа: едно теле, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък, 37към тях – хлебен принос с възлиянията за телето, за овните и за агнетата според броя им, както е определено, 38а също и един козел, като жертва за грях, освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

39 Принасяйте това на Господа на вашите празници освен всеизгарянията ви, хлебните ви приноси, възлиянията ви и мирните ви жертви, които принасяте като оброк или доброволни приноси.“
Copyright information for BulCont