Numbers 3

Синовете на Аарон

1 Ето родословието на Аарон и Мойсей по времето, когато Господ говори на Мойсей на Синайската планина. 2 a  Ето и имената на Аароновите синове: първородният Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 3Това са племената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които бяха посветени в свещенодействие. 4 b  Надав и Авиуд умряха пред Господа, когато принасяха непозволено жертвоприношение пред Господа в Синайската пустиня; те нямаха деца. А Елеазар и Атамар свещенодействаха при баща си Аарон.

Преброяване на левитите

5 И Господ каза на Мойсей: 6 c  „Доведи Левиевото племе и го представи пред свещеника Аарон, за да му служи. 7Нека те стоят на стража при скинията на събранието и се грижат за него и за цялото общество по време на служението при скинията. 8И нека пазят всички принадлежности на скинията и да се грижат за израилтяните по време на служенето при скинията. 9 d  Предай левитите на Аарон и на синовете му; нека те всецяло му бъдат предадени от страна на израилтяните. 10 e  А на Аарон и на синовете му възложи да извършват свещеническото служене; ако пък външен човек се доближи, да бъде умъртвен.“

11 И каза още Господ на Мойсей: 12„Ето Аз взех левитите измежду израилтяните вместо всички първородни от Израилевите синове, които отварят утроба. Левитите ще бъдат Мои, 13 f  защото всички първородни са Мои. В деня, когато поразих всички първородни в египетската страна, Аз осветих за Себе Си всички първородни в Израил – било човек или добитък. Те ще бъдат Мои, Аз съм Господ.“

14 g  И каза Господ на Мойсей в Синайската пустиня: 15„Преброй Левиевите синове според семействата им, според родовете им, преброй всички от мъжки пол от един месец и нагоре.“ 16И Мойсей ги преброи според думите на Господа, както му бе заповядано. 17 h  i  Ето Левиевите синове според имената им: Гирсон, Каат и Мерари. 18И ето имената на Гирсоновите синове според родовете им: Ливни и Шимей; 19и Каатовите синове според родовете им: Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиил; 20и Мерариевите синове според родовете им: Махли и Муши. Това са Левиевите родове според семействата им.

21 От Гирсон произлизат родът на Ливни и родът на Шимей. Това са родовете на Гирсоновите синове. 22Преброените от тях, всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха седем хиляди и петстотин души. 23Родовете на Гирсон се разположиха на стан зад скинията, на западната страна. 24Предводител на бащиния дом на Гирсоновите синове беше Елиасаф, Лаеловият син. 25На Гирсоновите синове при скинията на събранието беше поверена грижата за скинията и покрива ѝ, за завесата от входа на скинията на събранието, 26за завесите от двора, за завесата от входа на двора, който е около скинията и жертвеника, и за всичко необходимо при служенето.

27 От Каат произлизат родът на Амрам, родът на Ицхар, родът на Хеврон и родът на Узиил. Това са родовете на Каатовите синове. 28Техният брой, всички от мъжки пол от един месец нагоре, беше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха светилището. 29Родовете на Каат се разположиха на стан на южната страна на скинията. 30Предводител на семейството на Каатовите синове беше Елуатан, Узииловият син. 31На тях беше поверена грижата за ковчега, трапезата, светилника, жертвениците, за свещените съдове, с които си служат, за завесата и за всичко необходимо при служенето. 32Началник на левитските началници беше Елеазар, син на свещеника Аарон; под негов надзор бяха онези, на които бе поверено да пазят светилището.

33 От Мерари произлизат родът на Махли и родът на Муши. Това са родовете на Мерариевите синове. 34Преброените от тях, всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души. 35Предводител на семейството на Мерариевите синове беше Цуриил, Авихаиловият син. Те се разположиха на стан на северната страна на скинията. 36На Мерариевите синове беше поверена грижата за дъските на скинията, напречните ѝ греди, стълбовете ѝ, подложките ѝ, всички вещи, необходими за това служене, 37а също стълбовете около двора и подложките им, колчетата им и въжетата им.

38 j  А пред входа на скинията, на изток пред скинията на събранието, се разположиха на стан Мойсей и Аарон и синовете му. На тях беше поверено да пазят светилището за израилтяните; ако пък външен човек се приближи, да бъде умъртвен. 39Числото на всички левити, преброени от Мойсей и Аарон според родовете им по заповед на Господа – всички от мъжки пол от един месец и нагоре, беше двадесет и две хиляди души.

40 Тогава Господ каза на Мойсей: „Преброй всички от мъжки пол от един месец и нагоре; като ги броиш поименно, 41 k  запази левитите за Мене – Аз съм Господ – вместо всички първородни сред израилтяните; запази така и добитъка на левитите вместо всички първородни сред добитъка на Израилевите синове.“ 42И Мойсей преброи всички първородни сред израилтяните, както му беше заповядал Господ. 43И всички първородни от мъжки пол според броя на племената, от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди двеста седемдесет и три.

44 Тогава Господ рече на Мойсей: 45„Вземи левитите вместо всички първородни сред израилтяните и добитъка на левитите вместо техния добитък. Левитите ще бъдат Мои, Аз съм Господ. 46А за откуп на двеста седемдесет и трима първородни израилтяни, които са повече от броя на левитите, 47вземи по пет сикли на човек, според свещената сикла вземи – по двадесет гери за сикла, 48и дай парите, с които те са откупени, на Аарон и синовете му.“ 49И така, Мойсей взе парите от откупа на онези, които бяха в повече след размяната с левитите. 50Парите, които взе от първородните израилтяни, възлизаха на хиляда триста шестдесет и пет сикли според свещената сикла. 51И Мойсей стори, както Господ беше заповядал – даде парите от откупа на Аарон и синовете му съгласно думите на Господа.
Copyright information for BulCont