Numbers 30

Наредба за оброците

1
30:1 В Цариградската Библия 30:1 сл. е 29:40 сл.
И Мойсей разказа на израилтяните всичко, което Господ му беше заповядал.
2 b  Мойсей каза още на предводителите на израилтяните: „Ето какво заповяда Господ: 3 c  „Ако някой мъж даде оброк на Господа и се зарече, като се закълне с клетва, той не бива да престъпва думата си, а да изпълни всичко, което е изрекъл.

4 Ако някоя жена даде оброк на Господа и се зарече, докато е млада и живее в бащиния си дом, 5и баща ѝ чуе оброка и онова, за което се е зарекла, но не каже нищо, тогава всичките ѝ оброци и всичко, за което се е зарекла, остават в сила. 6Но ако нейният баща чуе и в същия ден ѝ забрани, тогава всичките ѝ оброци и всичко, за което се е зарекла, няма да останат в сила и Господ ще ѝ прости, понеже нейният баща ѝ е забранил.

7 Ако една жена, преди да се омъжи, е обвързана с оброк или с необмислена дума, за която се е зарекла, 8и мъжът ѝ чуе и в същия ден не каже нищо, тогава оброците и онова, за което се е зарекла, остават в сила. 9Но ако нейният мъж чуе и в същия ден ѝ забрани, тогава той ще отхвърли оброка, с който е обвързана, и необмислената дума, за която се е зарекла, и Господ ще ѝ прости. 10Оброкът на вдовица или напусната жена, в каквото и да се е зарекла, остава в сила върху нея. 11Но ако една жена е дала оброк в дома на мъжа си или се е зарекла с клетва за нещо 12и мъжът ѝ е чул, но е замълчал и не ѝ е забранил, тогава всичките ѝ оброци и всичко, за което се е зарекла, остават в сила. 13Но ако нейният мъж чуе и в същия ден ги отхвърли, тогава всичките ѝ оброци и всичко, за което се е зарекла, няма да останат в сила; мъжът ѝ ги е отхвърлил и Господ ще ѝ прости. 14Мъжът ѝ може да утвърди и мъжът ѝ може да отхвърли всеки неин оброк и всичко, за което се е зарекла с клетва, за да смири душата си. 15Но ако мъжът ѝ е мълчал дни наред, тогава той е утвърдил всичките ѝ оброци и всичко, за което се е зарекла; утвърдил ги е, защото в деня, когато ги е чул, не ѝ е казал нищо за това. Но ако ги е отхвърлил много дни, след като е чул, тогава ще носи греха ѝ върху себе си“.“

16 Това са наредбите, които Господ заповяда на Мойсей да се спазват между мъж и жена, между баща и дъщеря му, докато е млада и живее в бащиния си дом.
Copyright information for BulCont