Numbers 32

Разпределяне на земята на изток от Йордан

1 a  b  Рувимовото и Гадовото племе имаха многобройни стада добитък. И когато видяха, че язерската и галаадската земя са добра паша за стадата им, 2Гадовите и Рувимовите потомци дойдоха и казаха на Мойсей, на свещеника Елеазар и на народните предводители: 3„Градовете Атарот, Дивон, Язер и Нимра, Есевон и Елеале, Севам, Нево и Веон 4в страната, която Господ порази пред обществото на Израил, е земя за паша на добитък, а твоите слуги имат добитък. 5Затова, казаха те, ако имаме твоето благоволение, предай тази земя във владение на твоите слуги и не ни превеждай през Йордан!“

6 А Мойсей отговори на Гадовите и Рувимовите потомци: „Нима искате братята ви да тръгнат на бой, а вие да останете тук? 7Защо обезсърчавате израилтяните да преминат в страната, която Господ им е дал? 8Така постъпиха бащите ви, когато ги изпратих от Кадис-Варни да огледат страната; 9 c  те стигнаха до долината Есхол, огледаха страната, но след това обезсърчиха израилтяните и те не влязоха в страната, която Господ им беше дал. 10И тогава пламна гневът на Господа и Той се закле: 11„Никой от онези, които излязоха от Египет, от двадесет години нагоре, няма да види страната, която с клетва съм обещал на Авраам, Исаак и Яков, защото не Ме следваха с цялото си сърце, 12освен Халев, син на кенезитеца Йефония, и Иисус, Навиновия син, защото те последваха Господа с цялото си сърце.“ 13 d  И пламна гневът на Господа против Израил и Той ги накара да се скитат из пустинята четиридесет години, докато не изгина цялото поколение, което беше сторило зло пред Господа. 14И ето вместо бащите си се надигнахте вие, ново поколение грешници, за да разпалите още повече Господния гняв против Израил. 15Защото, ако се отвърнете от Него, Той ще остави отново Израил в пустинята и вие ще погубите целия този народ.“

16 Но те пристъпиха към него и казаха: „Ще направим тук кошари за стадата си и градове за децата си, 17а самите ние първи ще се въоръжим и ще тръгнем пред израилтяните, докато ги заведем в страната им; само децата ни ще останат в укрепените градове заради местните жители. 18Няма да се завърнем по домовете си, докато всички израилтяни не влязат в своя дял от наследството, 19защото ние няма да вземем дял заедно с тях отвъд Йордан и по-нататък, ако ни се даде наследство тук, на изток от Йордан.“

20 Тогава Мойсей им каза: „Ако направите това, ако тръгнете въоръжени на бой пред Господа, 21ако всеки един от вас премине с оръжие Йордан пред Господа, докато Той изгони враговете Си, 22страната бъде покорена пред Него и вие след това се върнете, тогава няма да имате вина пред Господа и пред Израил; тази земя тук ще ви бъде дадена от Господа, за да я владеете. 23Но ако не постъпите така, ще съгрешите пред Господа; и тогава, знайте, грехът ви ще бъде възмезден. 24Затова правете градове за децата си и кошари за овците си и сторете онова, което изрекоха устата ви!“

25 И Гадовите и Рувимовите потомци отговориха на Мойсей: „Твоите слуги ще направят, както господарят ни заповяда; 26децата ни, жените ни, стадата ни и всичкият ни добитък ще останат тук, в Галаадските градове, 27а слугите ти, всички, въоръжени като за война, ще отидат в битка пред Господа, както казва господарят ни.“

28 И Мойсей даде заради тях заръка на свещеника Елеазар, на Иисус, Навиновия син, и на предводителите на израилските племена; 29той им каза: „Ако Гадовите и Рувимовите потомци преминат заедно с вас Йордан, всички въоръжени за бой пред Господа, и бъде завладяна страната пред вас, дайте им да владеят галаадската земя. 30Но ако не искат да преминат въоръжени заедно с вас, нека да вземат земя за наследство сред вас в страната Ханаан.“ 31Тогава Гадовите и Рувимовите потомци отговориха: „Както каза Господ на слугите ти, така ще направим. 32Ние ще тръгнем въоръжени пред Господа за ханаанската страна, а делът, който ще владеем, нека бъде отсам Йордан.“

33 И така, Мойсей даде на Гадовите и Рувимовите потомци и на половината от племето на Манасия, Йосифовия син, царството на Сихон, аморейския цар, и царството на Ог, васанския цар, и цялата страна с градовете и техните околности. 34Тогава Гадовите потомци съградиха Дивон, Атарот и Ароер, 35Атарот-Шофан, Язер и Йогбеха, 36Бет-Нимра и Бет-Харан, укрепени градове и кошари за овци. 37А Рувимовите потомци съградиха Есевон, Елеале, Кириатаим, 38Нево и Ваал-Меон – чиито имена бяха променени, както и Симва; на съградените от тях градове те дадоха други имена. 39Потомците на Махир, Манасиевия син, се отправиха към Галаад; и като го превзеха, прогониха аморейците, които живееха там. 40Затова Мойсей даде Галаад на Махир, Манасиевия син, и той се засели в него. 41 e  А Манасиевият син Яир отиде и завладя селата им и ги нарече Яирови села. 42Новах отиде и завладя Кенат и околните му села, като ги нарече на своето име – Новах.
Copyright information for BulCont