Numbers 33

Пътуване от Египет до Йордан. Станове в пустинята

1 Ето преходите на израилтяните по време на пътуването им, след като излязоха от египетската страна, наредени по опълчения под водачеството на Мойсей и Аарон. 2По заповед на Господа Мойсей описа тяхното пътуване според преходите им; и ето преходите им при тяхното пътуване: 3 a  от Раамес потеглиха на петнадесетия ден от първия месец – на сутринта след Пасха израилтяните тръгнаха под закрилата на Господа, пред очите на цял Египет. 4В това време египтяните погребваха всички първородни, които Господ порази сред тях; така Господ предаде на съд техните божества.

5 b  След като тръгнаха от Раамес, израилтяните се разположиха на стан в Сокхот. 6 c  От Сокхот тръгнаха и се разположиха на стан в Етам, който е на края на пустинята. 7 d  Като тръгнаха от Етам, те се отбиха настрани към Пи-Хахирот, който се намира срещу Ваал-Цефон, и се разположиха на стан пред Мигдол. 8 e  А когато тръгнаха от Пи-Хахирот, преминаха през морето в пустината; след това пътуваха три дни през пустинята Етам и се разположиха на стан в Мера. 9 f  И като тръгнаха от Мера, дойдоха в Елим; а в Елим имаше дванадесет водни извора и седемдесет палмови дървета; там те се разположиха на стан.

10 Като тръгнаха от Елим, разположиха се на стан при Червено море. 11 g  Като тръгнаха от Червено море, разположиха се на стан в пустинята Син. 12Като тръгнаха от пустинята Син, разположиха се на стан в Дофка. 13Като тръгнаха от Дофка, разположиха се на стан в Алуш. 14 h  Като тръгнаха от Алуш, разположиха се на стан в Рефидим; а там нямаше къде народът да пие вода.

15 i  Като тръгнаха от Рефидим, разположиха се на стан в Синайската пустиня. 16 j  Като тръгнаха от Синайската пустиня, разположиха се на стан в Киброт-Хатаава. 17Като тръгнаха от Киброт-Хатаава, разположиха се на стан в Асирот. 18Като тръгнаха от Асирот, разположиха се на стан в Ритма. 19Като тръгнаха от Ритма, разположиха се на стан в Римнон-Фарец. 20Като тръгнаха от Римнон-Фарец, разположиха се на стан в Ливна. 21Като тръгнаха от Ливна, разположиха се на стан в Риса. 22Като тръгнаха от Риса, разположиха се на стан в Кехелата. 23Като тръгнаха от Кехелата, разположиха се на стан на хълма Шафер. 24Като тръгнаха от хълма Шафер, разположиха се на стан в Харада. 25Като тръгнаха от Харада, разположиха се на стан в Макелот. 26Като тръгнаха от Макелот, разположиха се на стан в Тахат. 27Като тръгнаха от Тахат, разположиха се на стан в Тарах. 28Като тръгнаха от Тарах, разположиха се на стан в Митка. 29Като тръгнаха от Митка, разположиха се на стан в Хашмона. 30Като тръгнаха от Хашмона, разположиха се на стан в Мосерот. 31Като тръгнаха от Мосерот, разположиха се на стан в Бене-Яакан. 32 k  Като тръгнаха от Бене-Яакан, разположиха се на стан в Хор-Ашдгад. 33Като тръгнаха от Хор-Ашдгад, разположиха се на стан в Йотвата. 34Като тръгнаха от Йотвата, разположиха се на стан в Аврон. 35Като тръгнаха от Аврон, разположиха се на стан в Ецион-Гавер. 36Като тръгнаха от Ецион-Гавер, разположиха се на стан в пустинята Син, в Кадес. 37Като тръгнаха от Кадес, разположиха се на стан в планината Ор, до пределите на едомската страна.

38 l  Тогава по заповед на Господа свещеникът Аарон се изкачи на планината Ор и умря там на четиридесетата година след излизането на израилтяните от Египет – в първия ден на петия месец. 39Аарон беше на сто двадесет и три години, когато умря на планината Ор.

40 m  Тогава ханаанският цар Арад, който живееше в южната част на ханаанската страна, чу за идването на израилтяните.

41 А те, като тръгнаха от планината Ор, се разположиха на стан в Салмон. 42Като тръгнаха от Салмон, разположиха се на стан в Пунон. 43Като тръгнаха от Пунон, разположиха се на стан в Овот. 44 n  Като тръгнаха от Овот, разположиха се на стан в Иим-Аварим, до моавските предели. 45Като тръгнаха от Иим, разположиха се на стан в Дивон-Гад. 46Като тръгнаха от Дивон-Гад, разположиха се на стан в Алмон-Дивлатаим. 47Като тръгнаха от Алмон-Дивлатаим, разположиха се на стан в Аваримската планина, източно от Нево. 48 o  Като тръгнаха от Аваримската планина, разположиха се на стан в Моавската равнина при Йордан, срещу Йерихон. 49Станът им в Моавската равнина при Йордан се простираше от Бет-Йешемот до Аве-Ситим.

50 Там, в Моавската равнина при Йордан, срещу Йерихон, Господ рече на Мойсей: 51 p  „Кажи на израилтяните: „Когато преминете отвъд Йордан в ханаанската страна, 52прогонете всички жители на тази страна, унищожете всичките им идоли от камък и от бронз, съборете всичките им жертвеници. 53Завладейте страната и се заселете в нея, защото Аз ви давам тази страна, за да я притежавате. 54 q  И поделете страната за наследство по жребий между вашите племена: на по-многобройните дайте по-голямо наследство, а на по-малобройните – по-малко наследство. Където се падне по жребий, там да бъде и делът от наследството. Поделете наследството според племената на бащите си. 55Но ако не прогоните жителите на страната, тогава онези от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви и ще ви измъчват в страната, в която живеете. 56И тогава, каквото мислех да го сторя на тях, ще го сторя на вас“.“
Copyright information for BulCont