Numbers 34

Разпределяне и граници на ханаанската страна

1 a  Господ каза още на Мойсей: 2„Заповядай на израилтяните: „Когато влезете в ханаанската страна, която ще наследите, вие ще владеете тази страна в нейните граници: 3на юг земите ви ще достигат до пустинята Син и едомската област, като южната ви граница ще започва от края на Соленото море на изток, 4ще завива към Акравимските височини, след това ще прекосява Син и ще продължава на юг до Кадис-Варни, докато излезе при Хацар-Адар и достигне до Ацмон. 5От Ацмон границата ще завие към Египетския поток и ще стигне до морето.

6 А западна граница ще ви бъде Голямото море; то ще ви бъде границата на запад.

7 А ето и границата ви на север: тя ще преминава от Голямото море до планината Ор; 8от планината Ор ще я продължите до Емат и след това ще достигне Цедад; 9оттам ще продължава към Цифрон и ще достига до Хацар-Енан; това ще бъде северна граница.

10 На изток ще прокарате граница от Хацар-Енан до Шефам; 11от Шефам границата ще се спуска до Рибла, източно от Айн, а по-нататък ще продължава, докато стигне до бреговете на езерото Кинерет на изток. 12След това границата ще се спуска към Йордан и ще достига до Соленото море. Това ще бъдат границите на страната ви“.“

13 И така, Мойсей заповяда на израилтяните: „Това е страната, която ще наследите чрез жребий и която Господ заповяда да се даде на деветте племена и на половината Манасиево племе, 14защото племето на Рувимовите потомци, според поколенията им, племето на Гадовите потомци, според поколенията им, и половината от Манасиевото племе получиха своето наследство. 15 b  Тези две и половина племена бяха получили наследството си отсам Йордан, на изток от Йерихон.“

16 И Господ каза на Мойсей: 17„Ето имената на мъжете, които ще разделят тази страна като наследство между вас: свещеникът Елеазар и Иисус, Навиновият син. 18Вземете също и по един предводител от племе, за да разделят страната, която ще наследите. 19А ето имената на тези мъже: от Юдовото племе – Халев, Йефониевият син; 20от племето на Симеоновите потомци – Самуил, Амиудовият син; 21от Вениаминовото племе – Елидад, Кислоновият син; 22от племето на Дановите потомци – предводителят Букий, Йоглевият син; 23от Йосифовите потомци, от племето на Манасиевите потомци – предводителят Ханиил, Ефодовият син; 24от племето на Ефремовите потомци – предводителят Кемуил, Шифтановият син; 25от племето на Завулоновите потомци – предводителят Елицафан, Фарнаковият син; 26от племето на Исахаровите потомци – предводителят Фалтиил, Азановият син; 27от племето на Асировите потомци – предводителят Ахиуд, Шеломиевият син; 28от племето на Нефталимовите потомци – предводителят Педаил, Амиудовият син.“ 29Това са онези, на които Господ заповяда да разделят наследството на израилтяните в ханаанската страна.
Copyright information for BulCont