Numbers 5

Прогонване на нечистите от стана

1 a  И Господ каза на Мойсей: 2 b  „Заповядай на израилтяните да изведат вън от стана всички прокажени, всички, които имат течение, и всички, които са се осквернили от мъртвец; 3и мъже, и жени изведете, вън от стана ги изведете, за да не оскверняват становете, в които Аз живея сред вас.“ 4Израилтяните така и направиха, и ги изведоха вън от стана; както каза Господ на Мойсей, така и направиха израилтяните.

Приноси за светилището при очистване. Ревност и подозрение в изневяра

5 И Господ каза още на Мойсей: 6 c  „Ако израилтянин, мъж или жена, като човек стори какъвто и да е грях и извърши престъпление против Господа, и този човек стане виновен, 7нека изповяда греха, който е сторил, да върне онова, за което е виновен, и като прибави към него една пета част, да го даде на онзи, пред когото се е провинил. 8Ако пък този човек няма сродник, на когото да се върне за вината, то да се посвети на Господа; нека то бъде за свещеника заедно с овена за очистването, чрез който той ще го очисти. 9Всеки принос от всички осветени дарове на израилтяните, които те донасят на свещеника, нека принадлежи на него; 10посветеното от когото и да е нека принадлежи на него; всичко, което някой даде на свещеника, нека принадлежи на него.“

11 И Господ рече на Мойсей: 12„Кажи така на израилтяните: „Ако жената на някого изневери и наруши верността си към него, 13и някой преспи с нея и излее семе, и това остане скрито за мъжа ѝ, и тя се оскверни тайно, без да има свидетел против нея и без да бъде изобличена, 14а мъжът ѝ, обзет от ревност, започне да ревнува жена си, когато тя е осквернена, или обзет от ревност, започне да ревнува жена си, когато тя не е осквернена, 15тогава той нека доведе жена си при свещеника и да принесе за нея в жертва една десета от ефа ечемичено брашно; но с елей да не го полива, нито да слага отгоре ливан, защото това е принос за ревност, принос за спомен, който напомня за беззаконие.

16 А свещеникът да я заведе и изправи пред Господа; 17той трябва да вземе свята вода в глинен съд, да вземе и пръст от пода на скинията и да я сложи във водата. 18Свещеникът да я изправи пред Господа, като открие главата ѝ, а върху ръцете ѝ да постави приноса за спомен – това е принос за ревност; свещеникът да държи в ръце горчивата вода, която носи проклятие. 19Тогава свещеникът да я закълне, като каже на жената: „Ако никой не е преспал с тебе и ти не си се осквернила и не си изневерила на мъжа си, нека не ти навреди тази горчива вода, която носи проклятие; 20но ако ти си изневерила на мъжа си и си се осквернила, и ако някой друг освен мъжа ти е преспал с тебе“, 21тогава свещеникът да закълне жената с клетвата на проклятието и да ѝ каже: „Нека Господ те предаде на проклятие и клетва сред твоя народ и да даде Господ утробата ти да изсъхне и коремът ти да се подуе; 22нека тази вода, която носи проклятие, проникне в тебе и коремът ти да се надуе, и утробата ти да изсъхне.“И жената да отвърне: „Амин, амин.“

23 И свещеникът да напише тези клетви на книга и да ги заличи с горчивата вода. 24После да даде на жената да изпие горчивата вода, която носи проклятие, така че водата, която носи проклятие, да проникне в нея и да ѝ причини горчива болка. 25И свещеникът да вземе от ръцете на жената приноса за ревност, да издигне този принос пред Господа и да го принесе на жертвеника. 26Тогава свещеникът да вземе една шепа от хлебния принос за спомен, да го изгори на жертвеника и след това да даде на жената да изпие водата. 27И когато ѝ даде да изпие водата, тогава, ако е осквернена и е нарушила верността си към своя мъж, горчивата вода, която носи проклятие, ще проникне в нея и ще ѝ причини горчива болка; коремът ѝ ще се подуе и утробата ѝ ще изсъхне; и тази жена ще бъде предадена на проклятие сред народа си. 28Но ако жената не се е осквернила и е останала чиста, водата няма да ѝ стори нищо и тя ще може да ражда деца.“

29 Такъв е законът за ревността: когато жена изневери на мъжа си и се оскверни 30или когато мъжът, обзет от ревност, започне да ревнува жена си, тогава нека той я изправи пред Господа, а свещеникът да извърши над нея всичко според този закон. 31Така мъжът няма да има вина, а жената ще понесе вината си.“
Copyright information for BulCont