Numbers 6

Закон за назорейство

1 И Господ каза още на Мойсей: 2„Кажи така на израилтяните: „Ако мъж или жена се реши да даде оброк за назорейство, за да посвети себе си на Господа, 3 a  трябва да се въздържа от вино и силни питиета, да не пие оцет от вино или оцет от силно питие, да не пие каквото и да е питие, направено от грозде, и да не яде нито прясно, нито сушено грозде; 4през цялото време на своето назорейство не трябва да яде нищо, приготвено от лоза – от семките до люспите.

5 b  През цялото време на оброка му за назорейство бръснач не трябва да се докосва до главата му; докато изтекат дните, в които се е посветил на Господа, той е свят, нека остави да растат космите на главата му. 6През цялото време, в което се е посветил на Господа, да не се доближава до мъртвец; 7дори когато умрат баща му или майка му, брат му или сестра му, той не бива да се осквернява, защото носи на главата си знак, че се е посветил на своя Бог. 8През всички дни на своето назорейство той е посветен на Господа.

9 Ако ли при него умре някой ненадейно и той го докосне с коси и така оскверни своето назорейство, да остриже главата си в деня на своето очистване; на седмия ден да я остриже. 10А на осмия ден да занесе на свещеника при входа на скинията на събранието две гургулици или два млади гълъба. 11Свещеникът да принесе едната в жертва за грях, а другата за всеизгаряне, да го очисти, понеже се е осквернил чрез мъртвото тяло, и в същия ден да освети главата му. 12А той отново трябва да посвети на Господа дните на своето назорейство и да принесе едногодишно агне в жертва за вина; предишните дни да не се смятат, защото назорейството му е осквернено.

13 Ето какъв е законът за назорея: когато се навършат дните на назорейството му, трябва да го доведат при входа на скинията на събранието 14и той да принесе в жертва на Господа едно мъжко едногодишно агне без недостатък за всеизгаряне, едно женско едногодишно агне без недостатък в жертва за грях и един овен без недостатък за мирна жертва; 15освен това кошница с безквасни хлябове от пшенично брашно, изпечени с елей, безквасни питки, намазани с елей, както и хлебен принос и възлияние. 16Свещеникът да представи това пред Господа и да принесе жертвата му за грях и всеизгарянето му, 17като принесе овена за мирна жертва на Господа заедно с кошницата с безквасни хлябове; свещеникът да принесе също хлебния му принос и възлиянието му. 18А назореят трябва да остриже посветената си глава при входа на скинията на събранието, да вземе косите, които е посветил, и да ги сложи на огъня, който е под мирната жертва. 19Тогава свещеникът да вземе сварената плешка от овена, един безквасен хляб от кошницата и една безквасна питка и да ги постави върху ръцете на назорея, след като той остриже посветените си коси. 20 c  И свещеникът да ги повдигне като принос, отреден за Господа; тази светиня е за свещеника заедно с принесените според реда гърди и бут на жертвата. След това назореят може да пие вино.

21 Това е законът за назорея, който е дал оброк, и такава е жертвата му пред Господа за неговото назорейство освен останалото, което би могъл да стори. Какъвто оброк е дал, така и трябва да постъпва съгласно закона за назорейството си“.“

Свещеническо благославяне

22 И Господ рече на Мойсей: 23„Кажи на Аарон и на синовете му: „Ето думите, с които ще благославяте израилтяните:

24 d  „Господ да те благослови и да те опази!

25 e  Господ да те озари с лицето Си и да бъде милостив към тебе!

26 f  Господ да обърне лицето Си към тебе и да ти даде мир!“

27 И когато така призовават името Ми над Израилевите синове, Аз ще ги благославям.“
Copyright information for BulCont