Numbers 8

Посвещение и служене на левитите

1 a  И Господ каза на Мойсей: 2„Така кажи на Аарон: „Когато поставяш седемте кандилца, гледай кандилцата да пръскат светлина пред светилника.“ 3Аарон така и направи: постави кандилцата така, че да пръскат светлина пред светилника, както Господ заповяда на Мойсей. 4А ето направата на светилника: изкован беше целият от злато – от стъблото до цветовете му беше изкован от злато; Мойсей направи светилника по образеца, който Господ му беше показал.

5 b  И каза още Господ на Мойсей: 6„Вземи левитите измежду израилтяните и ги очисти. 7 c  А за да ги очистиш, постъпи с тях така: поръси ги с очистителна вода; те трябва да обръснат с бръснач тялото си, да изперат дрехите си и ще се очистят. 8После да вземат едно теле заедно с хлебния му принос от пшенично брашно, смесено с елей, а ти вземи друго теле като жертва за грях. 9След това доведи левитите пред скинията на събранието и свикай цялото общество на Израил. 10И когато доведеш левитите пред Господа, нека израилтяните възложат ръцете си върху левитите. 11 d  Аарон пък да извърши посвещението им пред Господа като принос от израилтяните, за да служат те на Господа. 12 e  След като левитите възложат ръцете си върху главите на жертвените телета, ти принеси едното като жертва за грях, а другото за всеизгаряне пред Господа, за да се очистят левитите. 13Нека левитите застанат пред Аарон и синовете му, за да извършиш над тях посвещението им пред Господа. 14 f  Така ти трябва да отделиш левитите от израилтяните и те ще бъдат Мои.

15 Тогава левитите да влязат, за да служат в скинията на събранието, след като си ги очистил и си извършил над тях посвещението им. Защото те са дадени и посветени на Мене измежду всички израилтяни. 16Аз ги вземам за Себе Си вместо всички първородни сред израилтяните – всички, които отварят утроба, 17 g  защото всички първородни в Израил са Мои – било човек или добитък; в деня, когато поразих всички първородни в египетската страна, Аз ги осветих за Себе Си 18и взех левитите вместо всички първородни сред израилтяните. 19Аз предадох левитите на Аарон и синовете му, защото измежду израилтяните те са посветени да служат при скинията на събранието и да пазят синовете на Израил от напаст, ако те се приближат до светилището.“

20 Тогава Мойсей и Аарон и цялото общество на израилтяните постъпиха с левитите така, както Господ заповяда на Мойсей за левитите; така постъпиха с тях израилтяните. 21И така, левитите се очистиха и изпраха дрехите си; и Аарон извърши над тях посвещение пред Господа, както и необходимото за тяхното очистване. 22След това левитите влязоха в скинията на събранието, за да служат пред Аарон и синовете му; както Господ заповяда на Мойсей за левитите, така и постъпиха с тях.

23 И Господ рече на Мойсей: 24„Ето какво е отредено за левитите: от двадесет и пет години и нагоре да постъпват на служба при скинията на събранието; 25а от петдесет години нататък да престанат да служат и повече да не работят. 26Тогава те нека помагат на братята си, като стоят на стража при скинията на събранието, но работа да не работят; така постъпвай с левитите, колкото се отнася до тяхното служене.“
Copyright information for BulCont