Philippians 4

1И тъй, възлюбени и въжделени мои братя, моя радост и венец! Бъдете твърди във вярата в Господа, възлюбени.

Последни наставления

2 Моля Еводия, моля и Синтихия да бъдат единомислени в името на Господа. 3 a  Да, моля и тебе, искрени сътруднико, помагай на тези, които работиха за благовестенето заедно с мене, с Климент и с другите ми сътрудници, чиито имена са в книгата на живота.

4 b  Радвайте се винаги в името на Господа; и пак ще кажа: радвайте се. 5 c  Нека вашата доброта бъде известна на всички хора. Господ е близо. 6 d  Не се тревожете за нищо, но при всички случаи изричайте с благодарност пред Бога своите прошения чрез молитва и моление. 7 e  Тогава Божият мир, който превъзхожда всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в единство с Иисус Христос.

8 И така, братя, мислете само за това, което е истинно, което е достойно, което е справедливо, което е чисто, което е достойно за обич, което е добро, за това, което е добродетел, което е похвално
4:8 В някои ръкописи липсва: „което е похвално“.
.
9 g  Това, което научихте, приехте, чухте и видяхте от мене, него вършете. Тогава Бог на мира ще бъде с вас.

Благодарност за положените грижи

10 Аз много се зарадвах в името на Господа, че вече отново почнахте да се грижите за мене. Вие полагахте грижи за мене и преди, но нямахте сгодно време за това. 11Не казвам това поради недоимък, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам – 12знам да живея и в оскъдица, знам да живея и в изобилие; научен съм на всичко и всякак: и сит да бъда, и глад да търпя, и в изобилие да живея, както и в лишение. 13 h  Всичко мога чрез Христос
4:13 В някои ръкописи липсва: „Христос“.
, Който ми дава сила.
14При все това добре сторихте, като споделихте моите изпитания. 15 j  Вие, филипяни, сами знаете, че в началото на благовестенето, когато тръгнах от Македония, освен вас еднички нямаше нито една църква, която да ми даде или от която да приема нещо. 16Защото неведнъж вие ми изпращахте в Солун, за да ми помогнете. 17Не мислете, че търся пак подарък, но търся плода, който се умножава във ваша полза. 18Получих всичко и имам в изобилие. Наситих се, като приех изпратеното от вас по Епафродит. То е като благоухание, жертва приятна, благоугодна пред Бога. 19Моят Бог славно ще откликне на всяка ваша нужда чрез Своето богатство за слава в името на Иисус Христос. 20А на Бога, нашия Отец, слава за вечни времена. Амин.

Заключителни поздрави

21 Поздравете в името на Иисус Христос всеки вярващ. Поздравяват ви братята, които са с мене. 22Поздравяват ви всички вярващи хора, а особено които са от императорския дом.

23 k  Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички вас. Амин.
Copyright information for BulCont