Pr Azar 1:1

Молитвата на Азария в огнената пещ

1 [24] Тримата мъже ходеха сред пламъците, като възпяваха Бога и благославяха Господа.
Copyright information for BulCont