Pr Man 1

Молитва на юдейския цар Манасия, когато е бил в плен във Вавилон

1 a  b  Господи, Вседържителю,
Боже на нашите предци
Авраам, Исаак и Яков
и на праведните им потомци!
Copyright information for BulCont