Proverbs 10

Първи сборник с мъдрости на Соломон

( 10:1-22:16 )

Притчи на Соломон: Благополучие и Божие благословение

1 a  Мъдрият син радва баща си, а глупавият син е тъга за майка си.

2 b  Съкровищата, придобити неправедно, не са полезни, а правдата избавя от смърт.

3 c  Господ няма да остави душата на праведника да гладува, а алчността на нечестивите отхвърля.

4 d  Ленивата ръка докарва сиромашия, а ръката на прилежния обогатява.

5Който събира през лятото, е разумен син, а който спи по жътва, е син за срам.

6 e  Благословии почиват върху главата на праведника, а в устата на нечестивите се крие насилие.

7 f  Споменът за праведника ще пребъде благословен, а името на нечестивия ще бъде заличено.

8Мъдрият по сърце възприема заповедите, а говорещият глупости пропада.

9 g  Който постъпва непорочно, ходи безопасно, а който изкривява пътищата си, ще бъде разкрит.

10 h  Който намига с око, причинява тъга, говорещият глупости пропада.

11Устата на праведника е извор за живот, а в устата на нечестивите се крие насилие.

12 i  Омразата повдига раздори, а любовта покрива всички грехове.

13 j  В устата на разумния има мъдрост, а тоягата е за гърба на неразумния.

14 k  Мъдрите съхраняват знанието, а устата на глупеца носи близка гибел.

15 l  Имотът на богатия е неговият укрепен град, а съсипия за бедните е тяхната сиромашия.

16Придобивката на праведния води към живот, успехът на нечестивия – към грях.

17 m  Който спазва поуката, той е на пътя към живота, а онзи, който изоставя изобличението, се заблуждава.

18Който спотайва омраза, има лъжлива уста; и който пръска клевети, е глупав.

19 n  При много говорене грехът е неизбежен, а който въздържа устата си, е разумен.

20Езикът на праведника е отбрано сребро, а сърцето на нечестивите е нищожно.

21Устата на праведника храни мнозина, а глупавите умират от недостиг на разум.

22Благословението от Господа обогатява и не носи скръб със себе си.

23 o  Забава за глупака е да върши срамно нещо, а на разумния е свойствена мъдрост.

24 p  Това, от което се плаши нечестивият, ще го постигне, а което желае праведният, ще му се изпълни.

25 q  Нечестивият ще изчезне, както минава вихърът, а праведният е върху вечни основи.

26 r  Каквото е оцетът за зъбите и димът за очите, това е ленивецът за онези, които го изпращат за нещо.

27Страхопочитанието към Господа прибавя дни, а годините на нечестивите ще бъдат съкратени.

28Надеждата на праведния създава радост, а надеждата на нечестивите пропада.

29 s  Пътят на Господа е крепост на непорочните, а е гибел за онези, които вършат беззаконие.

30 t  Праведникът няма да се поклати за вечни времена, а нечестивите няма да живеят на земята.

31 u  Устата на праведника носи плода на мъдростта, а лъжливият език ще бъде отсечен.

32 v  Устата на праведника носи благоприятното, а устата на нечестивите – развратеност.
Copyright information for BulCont