Proverbs 11

Щедрите стават по-богати

1 a  Неточни везни са отвратителни за Господа, а точно измерване Му е приятно.

2 Дойде ли гордост, ще дойде безчестие, а мъдростта е със скромните
11:2 В Септуагинта е добавено: „Умирайки, праведникът оставя след себе си съжаление, а гибелта на нечестивите е внезапна и за радост“.
.

3 Невинността на справедливите ще ги води, а извратеността на коварните ще ги погуби.

4 c  Богатството не е от полза в Деня на гнева, а правдата спасява от смърт.

5 Правдата на непорочния ще изправя пътя му, а нечестивият ще падне поради своето нечестие.

6 Правдата на справедливите ще ги спаси, а отстъпниците ще бъдат пленени от беззаконните си желания.

7 d  Със смъртта на нечестивия човек изчезва очакването му и надеждите на беззаконните ще загинат.

8 Праведникът се избавя от бедата, а нечестивият вместо него пада в нея.

9 Лицемерът погубва с уста ближния си, а праведниците се спасяват чрез знание.

10 Когато праведниците благоденстват, градът се весели, а когато нечестивите загиват, тържествува.

11 Градът се въздига чрез благословението на правдолюбците, а чрез устата на нечестивите се разрушава.

12 e  Който презира ближния си, е неразумен, а разумният човек запазва мълчание.

13 f  Сплетникът обикаля и издава тайната, а верният човек запазва тайната.

14 g  Когато няма обмисленост в ръководството, народът пропада, а при много съветници има благоденствие.

15 h  Който поръчителства за чужд човек, ще получи зло, а който отклонява поръчителството, ще бъде в безопасност.

16 Добронравната жена придобива почит
11:16 В Септуагинта е добавено: „за мъжа, а жена, която мрази добродетелта, е връх на безчестието“.
, а усърдните придобиват богатство.

17 Милосърдният мъж прави добро на душата си, а жестокосърдечният донася скръб на плътта си.

18 Нечестивият получава измамна печалба, но който сее правда, наградата му е истинска.

19 Истинската праведност носи живот, а който се стреми към злото, насочва се към смъртта си.

20 j  Развратените по сърце са отвратителни за Господа, а непорочните в пътя си са Му приятни.

21 k  Можеш да бъдеш сигурен, че порочният няма да остане ненаказан, а потомството на праведниците ще се избави.

22 Каквото е златната халка на носа на свиня, това е красивата, но без разум жена.

23 Желанието на праведните е за добро, а очакването на нечестивите е нахалство.

24 Който раздава щедро, ще му се прибави още, а който пести без мярка, остава беден.

25 l  Добротворната душа ще бъде наситена и който утолява жаждата на други, ще бъде напоен.

26 Който задържа житото, народът ще го проклина, а който го продава, благословението ще бъде върху главата му.

27 m  Който се стреми прилежно към добро, търси благоволение, а който търси зло, то ще го намери.

28 n  Който се надява на богатството си, ще пропадне, а праведниците ще бъдат като зелен лист.

29 Който разсипва дома си, ще наследи вятъра, а глупавият ще слугува на мъдрия.

30 Плодът на праведника е дърво на живот и мъдрият привлича душите.

31 o  Ако на праведника се въздава на земята, толкова повече на нечестивия и на грешника.
Copyright information for BulCont