Proverbs 12

Послушанието към Бога е път на живот

1 a  Който обича поуката, обича знанието, а който мрази изобличението, е глупав.

2 b  Добрият намира благоволение пред Господа, а който замисля зло, Той ще го осъди.

3 c  Човек не може да се утвърди чрез нечестие, а коренът на праведните е непоклатим.

4 d  Добродетелната жена е венец на мъжа си, а безсрамната е като гнилота в костите му.

5 Помислите на праведните са справедливи, а кроежите на нечестивите са измамни.

6 e  Думите на нечестивите дебнат да пролеят кръв, а устата на праведните ги избавят.

7 f  Нечестивите ще бъдат съборени и ще изчезнат, а домът на праведните ще устои.

8 Човекът е хвален според разума му, а този с развратено сърце ще бъде презиран.

9 g  По-добре човек да е малко зачитан, но да има слуга, отколкото да претендира да бъде почитан, а да няма хляб.

10 h  Праведникът се грижи за живота на добитъка си, а сърцето на нечестивите е жестоко.

11 i  Който обработва земята си, ще се насища с хляб, а който се стреми към безполезни неща, е без разум
12:11 В Септуагинта е добавено: „На когото е драго да губи време след вино, той ще остави в дома си безчестие“.
.

12 Нечестивият желае капана на злите, а коренът на праведните дава добър плод.

13 k  Нечестивият се хваща в примка чрез греховната уста, а праведникът ще се отърве от беда
12:13 В Септуагинта е добавено: „Който гледа кротко, ще бъде помилван, а който идва срещу вратата, ще стесни другите“.
.

14 m  Човек се насища с добрина от плода на устата си и му се въздава според делата на ръцете му.

15 Пътят на глупака е прав в неговите очи, но който слуша съвет, е мъдър.

16 Глупавият изказва веднага негодуванието си, а благоразумният скрива, че е оскърбен.

17 n  Който разпространява истината, възвестява правда, а лъжесвидетелят – измама.

18 o  Който празнослови, пронизва като с меч, а езикът на мъдрите изцелява.

19 Правдивата уста пребъдва вечно, а лъжливият език – само миг.

20 В сърцето на тези, които замислят зло, има коварство, а тези, които съветват за мир, имат радост.

21 p  Бедата няма да докосне праведника, а нечестивите ще се изпълнят със злощастие.

22 q  Лъжливите уста са отвратителни за Господа, а онези, които говорят истината, са Му приятни.

23 r  Умният човек прикрива знанието си скромно, а сърцето на глупавите изказва глупост.

24 Ръката на прилежните ще управлява, а ленивата ръка ще робува.

25 s  Тъгата в сърцето на човека го сломява, а добрата дума му дава радост.

26 Праведният води ближния си по правилен път, а пътят на нечестивите ги вкарва в заблуда.

27 Ленивецът не пече лова си, а имотът на човека е ценен за прилежния.

28 t  В пътя на правдата има живот и в нейната пътека няма смърт.
Copyright information for BulCont