Proverbs 16

Замислите на човека

1 Замислите на сърцето принадлежат на човека, а отговорът на езика е от Господа.

2 a  Всички пътища на човека са чисти в очите му, но Господ преценява душите.

3 b  Предайте делата си на Господа и замислите ще се утвърдят.

4 Господ е направил всичко заради Себе Си, дори нечестивия пази за злочестия ден.

5 Всеки горделив по сърце е отвратителен пред Господа, сигурно е, че няма да остане ненаказан.

6 Вината се очиства с милосърдие и вярност и злото се избягва със страхопочитание пред Господа.

7 Когато пътищата на човека са приятни на Господа, Той примирява и враговете му с него.

8 c  По-добре малко с правда, отколкото много печалби с неправда.

9 d  Сърцето на човека замисля своя път, а Господ насочва стъпките му.

10 Вдъхновението идва чрез устата на царя; неговата уста не трябва да греши за присъдата.

11 Точните теглилки и везни са от Господа, всички тежести за мерене в торбата са Негово дело.

12 e  Вършенето на беззаконие е отвратително за царете, защото престол се утвърждава с правда.

13 f  Правдивите уста са приятни за царете; те обичат онзи, който говори истината.

14 g  h  Царският гняв е вестител за смърт, а мъдрият човек ще го усмири.

15 Във ведрото лице на царя има живот, а благоволението му е като облак закъснял дъжд.

16 i  Много по-добре е да придобиеш мъдрост, отколкото злато, и за предпочитане е да придобиеш разум, отколкото отбрано сребро.

17 Пътят на праведните е да се отклоняват от злото; който спазва своя път, пази живота си
16:17 В Септуагинта е добавено: „Пътят на живота се отклонява от злото и пътищата на правдата продължават живота; който получава поука, ще има успех, и който се вслушва в укора, ще бъде мъдър; който спазва своите пътища, запазва душата си, и който обича своя живот, ще пести устата си“.
.

18 k  Гордостта върви преди гибелта и надменността – преди падението.

19 По-добре да има духовно смирение заедно с кротки, отколкото да се дели плячка с горделиви.

20 l  Който върши делото си мъдро, ще намери добро; и блажен е онзи, който се уповава на Господа.

21 Мъдрият по сърце ще бъде наричан благоразумен и благостта на устата ще увеличи кръгозора.

22 Разумът е извор на живот за онези, които го имат, а поучаването от страна на неразумните е глупост.

23 m  Сърцето на мъдрия прави устата му разумна и увеличава убедителността на думите му.

24 Благите думи са пита мед – сладка за душата, лековита за тялото.

25 n  Има път, който изглежда прав за човека, но след него следват пътища към смъртта.

26 Желанието на работника работи за него, защото гладната му уста го насилва.

27 o  Човекът на злото подготвя зло и на устата му като че ли има разпален огън.

28 p  Развратеният човек пръска раздор и клюкарят разделя приятелите.

29 Насилникът измамва ближния си и го води по недобър път; 30присвива очите си, за да измисли развратени неща; прехапвайки устни, извършва зло.

31 q  Белите коси са венец на славата, когато човек се намира по пътя на правдата.

32 Който не се гневи бързо, е по-добър от храбреца; и който владее духа си – от завоевателя на града.

33 Жребий се хвърля в полите на дрехата, но всичко, което той решава, е от Господа.
Copyright information for BulCont