Proverbs 17

Уста праведни и нечестиви

1 a  По-добре залък сух хляб и с него мир, отколкото къща, в която изобилно се пирува с жертвено месо, но в нея бушува раздор.

2 Благоразумният слуга владее над разпътния син и ще вземе дял от наследството с братята му.

3 b  Съдът за топене изпробва среброто, пещта – златото, а Господ подлага на изпитание сърцата.

4 Злосторникът се вслушва в беззаконието, лъжецът слуша езика на злото.

5 c  Който се надсмива над сиромаха, хули неговия Творец; който се радва на нещастието, няма да остане ненаказан
17:5 В Септуагинта е добавено: „а над милосърдния ще бъде оказана милост“.
.

6 Синовете на синовете са венец за старците и слава за децата са техните бащи
17:6 В Септуагинта е добавено: „У верния има грамадно богатство, а у неверния няма и дребна монета“.
.

7 Хубавата реч не подхожда на глупеца, още по-малко лъжливата уста – на знатен човек.

8 f  Подаръкът е безценен камък в очите на онзи, който го предлага; накъдето и да се обърне, ще успее.

9 Който прикрива грешките, търси дружба, а който отново напомня за тях, отдалечава приятеля.

10 Опасението от изобличаване въздейства по-силно на благоразумния, отколкото сто удара – на глупавия.

11 Злият човек търси само смутове, затова против него ще бъде изпратен страшен посланик.

12 По-добре е човек да срещне мечка, от която са грабнати мечетата, отколкото глупец с неговата глупост.

Мъдрост в поведението

13 Който отплаща със зло за добро, нещастието няма да напусне къщата му.

14 Началото на свадата е като пробив на вода: отстъпи от свадата, преди да се е разпалила.

15 g  Който оправдава нечестивия и който осъжда праведния – и двамата са гнусота пред Господа.

16 За какво са парите в ръцете на глупеца? Той няма разум, за да купи мъдрост
17:16 В Септуагинта е добавено: „Който си прави висока къща, търси да се съсипе, а който се отклонява от учение, изпада в беда“.
.

17 i  Приятелят обича по всяко време и ще се яви като брат във време на бедствие.

18 j  Малоумният човек подава ръка и става поръчител за ближния си.

19 Който обича свадата, обича греха и който високо издига вратата си, търси да падне.

20 Коварното сърце няма да намери добро и онзи, който има лукав език, ще изпадне в беда.

21 k  Ако на някого се роди глупец, горко му, и бащата на глупеца няма да види радост.

22 l  Веселото сърце е благотворно за тялото, а отпадналият дух суши костите.

23 m  Нечестивият приема подкуп скрито, за да изкриви пътя на правосъдието.

24 n  Мъдростта стои пред лицето на благоразумния, а очите на глупеца блуждаят чак накрай земята.

25 o  Глупавият син създава неприятности за баща си и е мъка за тази, която го е родила.

26 Не е добро да наказваш невинния, нито да биеш благородния в разрез със справедливостта.

27 p  Човекът, който е въздържан в думите си, е умен, и благоразумният е хладнокръвен.

28 q  Дори глупецът може да се покаже мъдър, докато мълчи, и който затваря устата си, е благоразумен.
Copyright information for BulCont