Proverbs 19

Богатството и бедността

1 a  По-добре сиромах, който води непорочен живот, отколкото човек с лъжлива уста, при това и глупав.

2 b  Желание без знание е нещо недобро и който бърза с краката си, се препъва.

3 Глупостта на човека изкривява пътя му; сърцето на такъв безумец негодува даже против Господа.

4 c  Богатството привлича много приятели, а сиромаха го напуска и единственият му приятел.

5 d  Лъжесвидетелят няма да остане ненаказан и който говори лъжа, няма да се спаси от възмездие.

6 e  Мнозина търсят благоволението на големците и всеки иска да е приятел на щедрия човек.

7 f  Сиромахът е мразен от всичките си братя по плът, приятелите му странят от него още повече. Той тича след тях, за да поговори, но и това не постига.

8 Който придобива разум, обича живота си; който спазва благоразумие, намира добро.

9 g  Лъжесвидетелят няма да остане без наказание и който говори лъжа, ще загине.

10 h  Разкошът не подхожда на глупеца, още повече на роба – властване над князе.

11 Благоразумието прави човека дълготърпелив и най-достойното за него е да бъде снизходителен към грешките.

12 i  Гневът на царя е като рев на млад лъв, а благоволението му – като роса по тревата.

13 j  Глупавият син е нещастие за баща си и свадливата жена е като неспирно течащ улук.

14 k  Къщата и имотът са наследство от родителите, а благоразумната жена е от Господа.

15 l  Леността потопява в дълбок сън и ленивото същество ще търпи глад.

16 Който спазва заповедта, запазва живота си, а който не е внимателен в своите пътища, ще загине.

17 Който прави добро на сиромаха, дава в заем на Господа и Той ще му се отплати за извършеното благодеяние.

Съветът и наставлението

18 Наказвай сина си, докато има надежда, и не се смущавай от плача му.

19 Избухливият човек ще бъде наказан, защото, ако го съжалиш, трябва да прибавиш още наказание.

20 m  Слушай съвета и приемай наставлението, за да бъде завършекът ти край на мъдрец.

21 Много замисли изпълват сърцето на човека, но се сбъдва само предвиденото от Господа.

22 Радост за човека е да оказва милост и по-добре сиромах, отколкото лъжец.

23 n  Страхопочитанието пред Господа благославя за живот и който го има, ще спи спокойно нощем и няма да го постигне нещастие.

24 o  Ленивият човек потапя ръка в блюдото, но не иска да я повдигне до устата си.

25 Ако накажеш присмехулника, простият ще се вразуми; изобличиш ли благоразумния, той ще придобие знания.

26 p  Синът, който се отнася зле с баща си и прогонва майка си, постъпва безсрамно и безчестно.

27 Престани, сине мой, да се вслушваш в съвети, които те отклоняват от мъдрите слова.

28 Безсъвестният свидетел се гаври със съда и устата на нечестивите изригват злост.

29 q  Съдилища са подготвени за присмехулници, а ударите – за гърба на глупците.
Copyright information for BulCont