Proverbs 2

Мъдростта е съкровище и закрила

1 Сине, ако приемеш думите ми и спазваш заповедите ми у себе си, 2да наклониш ухото си към мъдростта и да склониш сърцето си към разбиране; 3ако призоваваш знанието и извисяваш гласа си за разбиране, 4 a  ако го търсиш като сребро и го издирваш като скрито съкровище, 5ще разбереш страха Господен и ще намериш знание за Бога. 6 b  Защото Господ дава мъдрост и от устата Му излизат знание и разум. 7Той запазва спасение за праведните; Той е щит за постъпващите непорочно. 8Той бди над пътищата на правосъдието и пази пътя на Своите благочестиви.

9 Тогава ще разбереш правдата и правосъдието, правотата и всяка добра пътека. 10Защото мъдростта ще влезе в сърцето ти и знанието ще бъде наслада за твоята душа. 11Тогава разсъдливостта ще те пази, благоразумието ще те закриля, 12за да те избави от пътя на злото, от човек, който говори развратено, 13от онези, които изоставят пътеките на правдата, за да вървят по пътя на тъмнината; 14 c  от онези, които се радват да вършат зло, възхищават се от развратеността на злото, 15чиито пътища са криви и в заблуда вървят по тях; 16 d  за да те спаси от жена на друг, от чужда, която подхлъзва с думи, 17която е изоставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог, 18така че домът ѝ води надолу към смъртта и пътеките ѝ – към мъртъвците; 19никой, който влезе в нейния дом, не се връща и не достига пътищата на живота.

20 Затова върви по пътя на добрите и опазвай пътеките на праведните; 21защото праведните ще населяват земята и непорочните ще обитават по нея, 22 e  а нечестивите ще бъдат изтребени от земята и коварните ще бъдат изтръгнати от нея.
Copyright information for BulCont