Proverbs 20

Непорочността на праведния

1 a  Виното е присмехулник, сикерът е шумящ; който се увлича по тях, е неблагоразумен.

2 b  Заплахата на царя е като рев на млад лъв: който раздразва гнева му, рискува своя живот.

3 Чест е за човека да се въздържа от спорове, а всеки глупец е избухлив.

4 Мързеливецът не иска да оре през есента; а потърси ли през лятото – тогава няма нищо.

5 c  Помислите в сърцето на човека са като дълбоки води, но разумният човек знае как да ги овладее.

6 d  Мнозина се хвалят с добродетелността си, но кой ще посочи истинския човек?

7 Праведният човек живее непорочно; неговите деца са щастливи наследници.

8 Царят, който седи на съдийски престол, отсява с очи всяко зло.

9 e  Кой може да каже: „Запазих чисто сърцето си, чист съм от греха си“?

10 f  Нееднаквите теглилки, нееднаквите мерки – и едното, и другото са мерзост пред Господа.

11 Дори и дете се изявява чрез постъпките си – дали поведението му е чисто и правилно.

12 g  Ухо, което слуша, и око, което гледа – Господ е създал и двете.

13 Не обичай спането, за да не осиромашееш; дръж будни очите си и ще имаш предостатъчна прехрана.

14 „Колко е лошо, колко е лошо“, казва купувач при покупко-продажба, а когато отмине, се хвали.

Заграбеното богатство

15 h  Може да има злато и много бисери, но истинската скъпоценност са разумните уста.

16 i  Вземи връхната дреха на този, който е станал поръчител за чужд човек в съда, и вземи него за залог вместо чужденеца.

17 Хляб, спечелен с измама, е сладък за човека, но после устата му се напълват с чакъл.

18 Намеренията се утвърждават при съвещания, затова води борба само след мъдро обсъждане.

19 j  Който ходи да клевети, изнася тайни, и ти не се събирай с такъв, чиято уста е зинала.

20 Който злослови за баща си и майка си, светилникът му ще угасне сред дълбока тъма.

21 k  Наследството, бързо заграбено първоначално, няма да получи благословение в края.

22 l  Не казвай: „Ще отплатя за злото“; надявай се на Господа и Той ще ти помогне.

23 m  Нееднаквите грамове са мерзост пред Господа и неверните теглилки са недобро нещо.

24 n  Ходът на човешкия живот е във властта на Господа; тогава как човек да разбере пътя си?

25 o  Примка за човека е да дава необмислено оброк, а да размисля след оброка.

26 Мъдрият цар отсява нечестивите и обръща върху тях колелото на вършачката.

27 Духът на човека е светилник на Господа, той изпитва цялата му вътрешност.

28 Любовта и верността опазват царя и той поддържа своя престол с проява на любов.

29 Слава за младите е тяхната сила, а сивата коса е украшение за старците.

30 Кървавите рани отстраняват злото и ударите очистват цялата вътрешност.
Copyright information for BulCont