Proverbs 22

Ценността на доброто име

1 a  По-ценно е името, отколкото голямото богатство; по-добре е изисканата външност, отколкото среброто и златото.

2 b  Богатият и сиромахът се срещат един с друг; Господ е създал и тях двамата.

3 c  Благоразумният предвижда нещастието и се укрива, а неопитните отиват напред и биват наказвани.

4 Богатството, славата и животът са награда за смирението, за страхопочитанието пред Господа.

5 По пътя на коварния има тръни и примки; който мисли за живота си, стои далече от тях.

6 d  Възпитай детето с оглед на предстоящия му път; то няма да се отклони от него, когато остарее.

7 Богатият човек властва над бедния; който взема назаем, е роб на заемодавеца.

8 e  Който сее неправда, ще пожъне злини, и тоягата, с която безчинства, ще бъде сломена.

9 f  Милосърдният ще бъде благославян, защото дава хляба си на бедния.

10 g  Изгони присмехулника и раздорът ще се намали, ще престанат и свадата, и позорът.

11 h  Царят е приятел на този, който обича чистото сърце и има приятна реч.

12 Очите на Господа закрилят благоразумния, Той осуетява брътвежите на вероломния.

13 i  Ленивецът се оправдава: „Лъв има на улицата; насред улицата ще ме убият!“

14 Устата на прелюбодейките са дълбока пропаст: в нея ще падне този, на когото Господ се разгневи.

15 j  Ако глупостта е обхванала сърцето на младежа, пръчката за наказание ще я премахне от него.

16 Който угнетява сиромаха, иска да придобие печалба, и който дава на богатия – има само загуба.

Сборник с притчи на други мъдреци

( 22:17-24:34 )

Думите на мъдреците

17 Наклони ухо и слушай думите на мъдреците, и обърни сърцето си към моето поучение; 18те ще бъдат приятни за тебе, ако ги съхраниш в сърцето си и ако всякога бъдат готови в устата ти. 19Да се уповаваш на Господа – така аз те поучавам и днес, именно тебе. 20Нали ти писах наистина три пъти, като те съветвах и поучавах, 21за да ти възвестя верността на думите на истината, за да ги предаваш на онези, които те изпращат. 22Не ограбвай сиромаха, защото той е беден, и не притеснявай угнетения при градските порти. 23 k  Защото Господ ще води съдебното им дело и ще ограби живота на грабителите им. 24 l  Не ставай приятел с гневливия човек и не общувай със сприхавия, 25за да не привикнеш на неговите пътища и да не навлечеш примка за живота си. 26 m  Не бъди от тези, които с подаване на ръка се задължават и стават поръчители за дългове; 27ако няма с какво да заплатиш, защо да ти вземат постелката изпод тебе? 28 n  Не премествай отдавна прокараните граници, които са дело на твоите бащи. 29Ето човек, трудолюбив в работата си – такъв ще служи при царете, а не при простите.
Copyright information for BulCont