Proverbs 23

Срещу лакомията на чревоугодника

1 Когато седнеш да ядеш с властник, гледай добре какво е сложено пред тебе 2и обуздай гърлото си, ако си лаком. 3Да не се прелъстиш от вкусните му гозби – те са измамна храна.

4 Не се старай да придобиеш богатство; не насочвай мислите си към това. 5Отправиш ли взор към него, ето – няма го вече: то си е направило криле и полита към небето като орел.

6 Не яж на трапеза у недоброжелател и не се съблазнявай от вкусните му гозби. 7Защото подобно на човек, който пресмята всичко, така се държи и той. „Яж и пий“– казва ти той, но сърцето му не е с тебе. 8Ще избълваш залъка, който си изял, и напразно си изхабил приветливите си думи.

9 Не говори пред ушите на глупец, защото той ще презре разумните ти думи.

10 a  Не премествай отдавна прокараната граница, нито влизай в нивите на вдовиците, 11 b  защото техният Закрилник е силен; Той ще води делото им против тебе.

12 Насочи сърцето си към учение и ушите си – към думи, изпълнени със знание.

13 c  Не оставяй детето без наказание; ако го накажеш с пръчка, то няма да умре. 14Като го накажеш с пръчка, ти ще спасиш душата му от гибел.

Мъдри съвети към сина

15 Сине мой, ако твоето сърце бъде мъдро, също и моето сърце ще се радва; 16и моята вътрешност ще ликува, когато твоята уста говори справедливо.

17 d  Нека сърцето ти не завижда на грешниците, но да се стреми по всяко време към страхопочитание пред Господа, 18 e  защото предстои щастливо бъдеще и твоята надежда не е изгубена.

19 Слушай, сине мой, и бъди мъдър, и насочвай сърцето си по правия път. 20Не бъди между онези, които се опиват с вино, между онези, които се отдават на плътски удоволствия, 21 f  защото пияницата и похотливецът ще обеднеят и сънливият ще бъде облечен в дрипи.

22 g  Слушай баща си, от когото си роден; не презирай майка си, когато тя остарее. 23Купувай истина, но не продавай мъдрост, поука и разум. 24 h  Бащата на праведен човек ликува и който е родил мъдър син, му се радва. 25Нека се веселят баща ти и твоята майка, която те е родила.

26 Сине мой, предай сърцето си на мене и нека моите пътища допаднат на очите ти, 27 i  защото блудницата е дълбока пропаст и прелюбодейката – тесен ров. 28 j  Тя дебне в засада като разбойник и умножава престъпниците между хората.

29 У кого има горестни възклицания? У кого – плач? У кого – побоища без причина? У кого – мътни очи? 30У онези, които засядат около вино, които търсят да опитат питие, смесено с аромати. 31Не гледай как се червенее виното, как показва блясъка си в чашата, как се лее гладко. 32Накрая то ще ухапе като змия и ще жилне като отровна пепелянка. 33Пред очите ти ще се привиждат чудновати неща и сърцето ти ще заговори развратно, 34 k  и ти ще бъдеш като заспал сред море и като задрямал навръх мачта. 35
23:35 В Септуагинта 23:25 започва с думите: „И ще кажеш“.
„Удряха ме, не ме заболя; блъскаха ме, не усетих. Когато се пробудя, пак ще търся същото.“
Copyright information for BulCont