Proverbs 26

Глупецът и неговата глупост

1 Както снегът в лятно време и дъждът по жътва, така и оказването на чест не подхожда на глупеца.

2 Както птицата хвръква, както лястовицата отлита, така незаслуженото проклятие няма да се сбъдне.

3 a  Бичът е за коня, юздата – за магарето, а тоягата – за гърба на глупците.

4 Не отговаряй на глупеца според глупостта му, за да не станеш и ти подобен на него; 5не отговаряй на глупеца според глупостта му, за да не се помисли той за мъдър.

6 Който отправя поръчка чрез глупец, отсича краката си, причинява си неприятности.

7 Както краката на куция отслабват, така и умната дума куца в устата на глупците.

8 Който удостоява глупеца с чест, е като онзи, който слага объл камък в прашката.

9 Каквото е трънът, попаднал в ръката на пияница, това е умната дума в устата на глупците.

10 Онзи, който наема глупец, е като стрелец, който наранява със стрела всеки минувач.

11 b  Както псе се връща при бълвоча си, така и глупецът само повтаря глупостите си.

12 c  Видиш ли човек, който се мисли за мъдър, надявай се повече на глупеца, отколкото на него.

Ленивият човек и лъжливият език

13 d  Ленивецът се оправдава: „На пътя има лъв! Лъв насред улицата!“

14 Вратата се върти на пантите си, а ленивецът на леглото си.

15 e  Ленивецът потапя ръка в блюдото, но му е тежко да я повдигне до устата си.

16 Ленивецът се има за по-мъдър от седем души, способни да дадат смислен отговор.

17 Който се намесва в чужд спор, е като онзи, който хваща за ушите минаващото куче.

18 Както шутът стреля с огнени и смъртоносни стрели, 19така е и човекът, който коварно измамва ближния си и казва: „Аз само се пошегувах.“

20 f  Където няма дърва, огънят угасва, и където няма клеветник, раздорът престава.

21 Въглищата са за жар, дървата – за огън, а свадливият човек – за разпалване на раздори.

22 g  Думите на клеветника са вълшебни като сладкиши и проникват дълбоко в човека.

23 h  Измамният език и злобното сърце са като глинен съд със сребърна глазура.

24 Ненавистникът лицемери с устата си, а в сърцето си крои коварство.

25 i  Когато такъв говори сладко, не му вярвай, защото има седем мерзости в сърцето му.

26 Който прикрива омразата си с измама, злобата му ще лъсне пред всички, събрани в съда.

27 j  Който копае яма на ближния си, сам ще падне в нея, и който търкаля камък нагоре за другия, той върху самия него ще падне.

28 Лъжливият език води до крушение и ласкателната уста причинява падение.
Copyright information for BulCont