Proverbs 27

Мъдростта и човешките недостатъци

1 a  Не се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди днешният ден.

2 b  Нека те хвали друг, а не устата ти – чужд човек, а не твоят език.

3 Камъните и пясъкът тежат много. Но гневът на глупеца е по-тежък и от двете.

4 c  Лютият гняв и неукротимата ярост са поносими, но кой ще устои пред ревнивостта?

5 Открито изказаното порицание е по-добро от неискрената любов.

6 d  Ударите от приятел са искрени, а целувките на ненавистника са опасни.

7 Ситият човек тъпче меда с крака, а за гладната душа всичко горчиво е сладко.

8 Каквото е птицата, отлетяла от гнездото си, това е бежанецът, далеч от мястото си.

9 Както благоуханията и каденията усилват сърдечната радост, така и нежното приятелство утешава душата.

10 e  Не изоставяй приятеля си, нито приятеля на баща си. Не влизай в къщата на брат си в деня на твоето нещастие. По-добре близък съсед, отколкото отдалечен брат.

11 Бъди мъдър, сине мой, и радвай сърцето ми, за да имам какво да отговоря на онзи, който злослови за мене.

12 f  Благоразумният предвижда злото и се укрива, а наивните вървят напред и биват наказвани.

13 g  Вземи връхната дреха на този, който е станал поръчител в съда за чужд човек; и вместо чужденеца вземи него за залог.

14 Който хвали приятеля си с висок глас от ранно утро, ще го сметнат за такъв, който го проклина.

15 h  Неспирно течащият улук в дъждовен ден и свадливата жена са едно и също.

16 Който иска да я укроти, иска да укроти вятъра и да задържи маслото с десницата си.

Неудовлетвореността на човека

17 Желязото се остри с желязо; така се облагородява човекът в общението с ближните си.

18 Който пази смокиновото дърво, ще яде от плодовете му, и който се грижи за господаря си, ще бъде на почит.

19 Както водата отразява лице срещу лице, така и сърцето на човека е насочено към човека.

20 i  Всепоглъщащият ад и преизподнята са ненаситни: също така и човешките очи са ненаситни
27:20 В Септуагинта е добавено: „Онзи, който вдига дръзко очи, е мерзост пред Господа, и тези, които имат невъздържан език, са неразумни“.
.

21 k  Съдът за топене изпробва среброто, пещта – златото. Човекът обаче се изпитва чрез изговореното от устата на тези, които го хвалят
27:21 В Септуагинта е добавено: „Сърцето на беззаконника търси зло, а правдивото сърце се стреми към знание“.
.

22 И да счукаш глупеца в хаван със счукано жито, глупостта му няма да излезе от него.

23 m  Наглеждай дребния си добитък добре, грижи се и за стадата си, 24защото имотът не е вечен, а и богатството нима преминава от род в род?

25 Когато тревата поникне и се появи зеленината, и се събират планинските билки, 26тогава ще има овце за твоето облекло, и козли за покупка на ниви, 27ще има достатъчно козе мляко за храна на тебе и на твоите домашни и за прехрана на твоите слугини.
Copyright information for BulCont