Proverbs 29

Възхвала на правосъдието и проклятие на нечестието

1 Човек, който, макар и изобличаван, остава твърдоглав, неочаквано ще бъде съкрушен, без надежда за изцеление.

2 a  Управляват ли праведници, народът се весели, а когато нечестив човек е на власт, народът стене.

3 b  Човекът, който обича мъдростта, радва баща си; а който общува с блудници, разпилява имот.

4 c  Царят изгражда царството с правосъдие, а който изисква подаръци, го разорява.

5 Човек, който ласкае приятеля си, залага примка пред стъпките му.

6 d  Лошият човек е вплетен в греха, а праведникът ликува и се радва.

7 Справедливият вниква грижливо в съдебното дело на бедните, а нечестивият няма никакво разбиране за него.

8 Подстрекателите подбуждат града към бунт, а мъдрите усмиряват яростта.

9 Умният човек, като се съди с глупав човек, се гневи, смее се и няма покой.

10 Кръвожадните хора мразят невинния, а праведните се грижат за неговия живот.

11 e  Глупавият излива целия си гняв, а мъдрият го сдържа.

12 Ако управникът се вслушва в лъжливи донесения, тогава и всичките му служители стават нечестиви.

13 f  Беднякът и потисникът се срещат един с друг. Господ е Този, Който дарява светлина на очите и на двамата.

14 Ако царят съди бедните справедливо, престолът му завинаги ще се утвърди.

15 g  Пръчката и порицанието дават мъдрост; но разпуснатото момче е срам за майка си.

16 Когато злодеи са на власт, престъпността се увеличава; но праведниците ще видят техния провал.

17 h  Наказвай сина си и той ще ти подготви утеха и ще дари с радост душата ти.

18 Без пророческо откровение народът подивява, а който спазва Божия закон, е блажен.

19 i  Робът няма да се поправи само с думи; защото той разбира, но не обръща внимание.

20 j  Видиш ли човек, прибързан в думите си, надявай се повече на глупеца, отколкото на такъв.

21 Ако роб е изнежен от детинство, такъв накрая става неблагодарник.

22 Гневливият човек възбужда раздори, а сприхавият изпада в много грехове.

23 Гордостта унижава човека, а смиреният по дух ще придобие чест.

24 Който дели кражба с крадец, мрази живота си; той чува за проклятия към съдията, но не го известява.

25 Страхът се превръща в примка пред хората; а който се надява на Господа, ще бъде в безопасност.

26 Мнозина търсят благоволението на управника, но истинската присъда за всеки идва от Господа.

27 Злодеят е мерзост за праведниците, а мерзост за злодея е този, който живее праведно.
Copyright information for BulCont