Proverbs 3

Следвай мъдростта към Бога и човека

1 a  b  Сине, не забравяй поуката ми и сърцето ти да пази моите заповеди, 2 c  защото те ще ти дадат дълги дни и ще ти прибавят години на живот и благополучие. 3 d  Милостта и истината да не те изоставят. Завържи на шията си законите за тях, напиши ги върху сърцето си 4и ще намериш милост и благоволение пред Бога и хората.

5 e  Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. 6 f  Във всичките си пътища познавай само Него и Той ще изправя пътеките ти. 7 g  Не смятай себе си за мъдрец. Бой се от Господа и избягвай злото. 8Това ще бъде здраве за твоето тяло и освежаване на костите ти. 9 h  Почитай Господа с принос от имота си и от първите плодове на придобитото от тебе. 10 i  И твоите житници ще се напълнят, и твоите линове ще преливат от ново вино.

11 j  k  Сине, не отхвърляй наказанието от Господа и да не ти дотяга, когато те изобличава. 12 l  Защото Господ наказва, когото обича, и проявява благоволение към него, както баща към син.

Високата ценност на мъдростта

13 Блажен е човекът, който придобива мъдрост, и човекът, който е спечелил разум, 14 m  защото да придобиеш мъдрост е по-добре, отколкото сребро, и нейното добиване е по-добро от злато. 15Тя е по-скъпа от скъпоценни камъни
3:15 В Септуагинта е добавено: „и зло не може да ѝ се противи; тя е добре позната на всички, до които се приближава“.
и нищо, което ти желаеш, не може да се сравни с нея.
16 o  Дълъг живот е в дясната ѝ ръка; богатство и слава са в лявата ѝ ръка
3:16 В Септуагинта е добавено: „Правда излиза от устата ѝ; носи закон и милост на езика си“.
.
17Нейните пътища са приятни пътища, а всичките ѝ пътеки са благополучни. 18 q  Тя е дървото на живота за онези, които се държат здраво за нея. И блажени са онези, които се придържат към нея.

19 r  Господ положи основите на земята с премъдрост, утвърди небесата с разум. 20Чрез Неговото знание се разтварят бездните и от облаците прокапва роса.

21 Сине, не изпускай от очите си тези неща, пази мъдростта и разсъдливостта 22 s  и те ще бъдат живот за душата ти и украса за шията ти. 23 t  Тогава ще вървиш безопасно по пътя си и кракът ти няма да бъде хванат в примка. 24 u  Няма да се боиш, когато легнеш, и сънят ти ще бъде приятен, когато заспиш. 25 v  Няма да се уплашиш от внезапен страх или от бурята, която връхлита върху нечестивите, 26 w  защото Господ ще бъде твое упование и Той ще пази крака ти да не бъде хванат в примка.

Наставления за отношенията между хората

27 x  Не отказвай да сториш добро на онзи, който се нуждае, когато ръката ти има сила да го стори. 28Не казвай на ближния си: „Иди си и ела пак! Утре ще ти дам“, когато го имаш
3:28 В Септуагинта е добавено: „Защото не знаеш какво ще роди утрешният ден“.
.
29Не замисляй зло против ближния си, когато живее с доверие при тебе. 30Не повдигай обвинение срещу човек без причина, когато не ти е сторил зло. 31 z  Не завиждай на насилник и не избирай нито един от пътищата му, 32защото Господ се отвращава от развратените, а общува с праведните. 33Проклятие от Господа тегне върху дома на нечестивия, а Той благославя дома на праведните. 34 aa  Той презира надменните, а на смирените дарява милост. 35Мъдрите ще наследят славата, а глупците – безчестието.
Copyright information for BulCont