Proverbs 30

Поучения на Агур и на цар Лемуил

( 30:1-31:31 )

Мъдрите слова на Агур

1 Слова на Агур от Маса, син на Яке. Пророческо слово на този човек, възвестено за Итиил и Укал.

2Наистина, аз съм по-невежа от всеки човек и нямам човешки разум. 3Не се научих и на мъдрост, така че да имам знание за светите мъдреци. 4 a  Кой е възлязъл на небето и е слязъл от него? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е свързал водите в дреха? Кой е утвърдил здраво всички граници на земята? Как е името му? И как е името на сина му? Знаеш ли? 5 b  Всяко Божие слово е чиста истина. Той е щит за онези, които се уповават на Него. 6Не притуряй към Неговите слова, за да не те изобличи Той и да не се окажеш лъжец.

7Две неща моля от Тебе; не ми отказвай, преди да умра: 8 c  отдалечавай от мене измамата и лъжата, не ми давай беднотия и богатство. Храни ме с хляба, който ми се полага, 9та да не би да се преситя, да се отрека от Тебе и да кажа: „Кой е Господ?“; да не би да обеднея, да започна да крада и да оскверня името на своя Бог.

10Не порицавай слуга пред господаря му, за да не прокълне самия тебе и ти да се окажеш виновен.

11Горко на такъв род, който кълне баща си и не благославя майка си; 12на такъв род, който само себе си смята за чист, а не е умит от нечистотията си, 13на такъв род – о, колко високомерни са очите му и колко горд е погледът му; 14на такъв род, чиито зъби са мечове и челюстите – ножове, за да изяжда нещастните по земята и бедните между хората.

15Пиявицата има две дъщери, които викат: „Давай, давай!“Има три неща, които са ненаситни, дори четири, които не казват: „Стига!“Това са: 16 d  адът и безплодната утроба, земята, която не се насища на вода, и огънят, който не казва: „Стига!“

17Око, което се присмива на баща и презира покорността към майка, ще бъде изкълвано от гарвани при потока и изядено от малки орлета!

18Три неща са непостижими за мене, дори четири, които не разбирам: 19 e  пътят на орела по небето, пътят на змията по скалата, пътят на кораба посред морето и пътят на мъжа към девойката.

20Такъв е пътят и на жена прелюбодейка: яде, обърсва устата си и казва: „Нищо лошо не съм направила.“

21От три неща се тресе земята, дори от четири, които тя не може да понася: 22 f  от роба, когато стане цар; от глупеца, когато яде хляб до насита, 23от отхвърлената жена, когато се омъжва, и от слугинята, когато измести господарката си.

24Ето четири неща на земята, които са малки, но са извънредно мъдри: 25 g  мравките – слаб народ, но лете приготвят храната си; 26планинските мишки – слаб народ, но строят къщите си на скала; 27скакалците нямат цар, но излизат всички стройно; 28гущера можеш да хванеш с ръце, но пък живее в царски палати.

29Ето три неща, които вървят внушително, дори четири, които ходят величаво: 30лъвът, най-силен между животните, който не отстъпва пред никого; 31конят и козелът, както и царят, когато излиза пред своя народ.

32Ако при възгордяване ти си постъпил като глупав човек или ако си намислил зло, постави ръка на устата си. 33Защото, както когато се бие мляко, се добива масло, както когато при удар в носа потича кръв, така и когато се възбужда гняв, произлиза свада.
Copyright information for BulCont