Proverbs 4

Мъдростта е най-добрата и сигурна придобивка

1 Синове мои, вслушайте се в бащината поука и внимавайте да се научите на разум, 2защото ви дадох добро учение. Не изоставяйте моето наставление. 3Тъй като бях син на баща си, нежен и едничък на майка си, 4тогава той ме поучаваше и казваше: „Нека сърцето ти задържи думите ми. Спазвай заповедите ми и живей!“ 5Придобивай мъдрост, придобивай разум! Не забравяй това и не се отклонявай от думите ми! 6Не я изоставяй и тя ще те пази; обичай я и тя ще те закриля. 7Най-важното е мъдростта: придобивай мъдрост и постигай разум с цялото си имущество! 8Цени я високо и тя ще те въздигне. Тя ще те прослави, ако я прегърнеш, 9 a  ще постави на главата ти венец на слава, ще ти даде великолепна корона.

10 b  Сине, слушай и приеми думите ми, тогава годините на живота ти ще се умножат. 11Наставлявам те по пътя на мъдростта, водя те по прави пътеки. 12 c  Когато тръгнеш, ходът ти няма да бъде притеснен, а затичаш ли се, няма да се спънеш. 13Придържай се здраво към поуката, не я изоставяй. Пази я, понеже тя е твоят живот. 14 d  Не стъпвай в пътеката на нечестивите и не ходи в пътя на лошите. 15Отбегни го, не минавай по него, отстрани се от него и не го пресичай, 16защото те не заспиват, докато не сторят зло, и сън не ги хваща, докато не спънат някого. 17Защото те ядат хляб от беззаконие и пият вино от неправда.

18 Но пътеката на праведните е като бляскава светлина, която свети все по-силно към пладне. 19А пътят на нечестивите е като тъмнина – те не знаят в какво ще се спънат.

Мъдростта води към живот

20 Сине, внимавай в думите ми и наведи ухото си към словата ми; 21 e  да не се отделят от твоите очи, пази ги вътре в сърцето си, 22защото те са живот за онзи, който ги е намерил, и здраве за цялото тяло. 23От всичко, което трябва да пазиш, най-много пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. 24Отхвърли от себе си развратеността на устата, отдалечи от себе си лъжливостта на устните. 25Очите ти да гледат право и погледът ти да бъдат отправен право пред тебе. 26Обмисли пътеката за краката си и всичките ти пътища да бъдат здраво насочени направо. 27 f  Не се отбивай нито надясно, нито наляво, отдалечи краката си от злото
4:27 В Септуагинта е добавено: „ 28 защото Бог наглежда десните пътища, а левите са развратени. 29 А Той ще прави твоите пътеки прави и ще води в мир твоите пътувания“.
.
Copyright information for BulCont