Proverbs 5

Предпазване от съблазън

1 Сине, внимавай в мъдростта ми и наведи ухото си към моето разбиране, 2за да запазиш разумност и устните ти да следват знанието
5:2 В Септуагинта е добавено: „Не отдавай внимание на лукава жена“.
,
3защото от устните на чуждата жена тече мед и нейните думи са по-мазни от зехтин, 4 b  но сетнините от нея са горчиви като пелин, остри като двуостър меч. 5 c  Нейните крака слизат към смъртта; стъпките ѝ стигат до преизподнята. 6Така че пътят на живота ѝ не се проумява – нейните пътища са непостоянни, но тя не знае.

7 И така, синове, слушайте ме и не отстъпвайте от думите ми. 8Отдалечи пътя си от нея и не се приближавай до входа на дома ѝ, 9за да не дадеш силата си на други и годините си на жесток човек; 10 d  за да не насища чужди твоята сила и трудът ти да не отива за чужд дом. 11И накрая ще охкаш, когато плътта ти и тялото ти бъдат изтощени, 12и ще кажеш: „Защо мразех поучението и сърцето ми презираше упрека; 13защо не се вслушах в гласа на своите учители и не скланях ухото си към моите наставници? 14Почти изпаднах във всякакво зло сред култовото събрание и обществото!“

15 Пий вода от своя водоем и от онази, която извира от твоя кладенец. 16Трябва ли изворите ти да се разливат по улицата, водните струи – по площадите? 17Нека те бъдат само твои, а не и на чужди. 18 e  Нека твоят извор да бъде благословен и весели се с жената на своята младост 19като с обична кошута и мила сърна: нейните гърди да те упояват по всяко време, винаги се опивай с любовта ѝ. 20И защо, сине, ще се увличаш от чужда жена и да прегръщаш гърди на чужденка? 21Защото пътищата на човека са пред очите на Господа и Той измерва всичките му пътеки; 22собствените му престъпления хващат нечестивия и той е завързан с въжетата на своя грях. 23Той умира, без да се поучи, и е заблуден от голямото си безумие.
Copyright information for BulCont