g Прем. 6:12
j Сир. 1:4-9 ; 24:8-9
k Бит. 1:6 ; Йов 28:23-27 ; Прем. 9:9
m Прем. 1:6
n Сир. 14:20-27

Proverbs 8

Аз съм премъдростта

1 a  Не зове ли мъдростта? И разумът не издига ли своя глас? 2Тя застава навръх височините край пътя, по кръстовищата. 3Тя зове край отворените порти на града, при входа на вратите: 4„Към вас, хора, отправям зов и моят глас призовава човешките синове! 5Научете се, неразумни, на благоразумие и вие, глупци, придобийте разум. 6Слушайте, защото ще говоря важни неща и устните ми ще произнесат справедливи думи, 7защото езикът ми ще изговори истината, а нечестието е отвратително за устата ми. 8Всички думи на устата ми са справедливи; в тях няма коварство и извратеност. 9Всички те са ясни за разумния и за онези, които намират знанието. 10 b  c  Приемете поуката ми, а не сребро, и по-добре знание, отколкото отбрано злато, 11 d  защото мъдростта е по-добра от бисери и всички желани неща не могат да се сравнят с нея.

12 Аз, премъдростта, живея с разума и търся знание и благоразумие. 13 e  Страх от Господа е да се отхвърля злото; мразя гордостта и високомерието, лошия път и развратените думи. 14Мои са съветът и здравомислието, аз съм разумът, у мене е силата. 15 f  Чрез мене царуват царете и властителите узаконяват правдата. 16Чрез мене управляват князете и велможите, всички отсъждат справедливо. 17 g  Обичам тези, които ме обичат, и ще ме намерят онези, които ме търсят. 18 h  Аз притежавам богатството и славата, трайното съкровище и правдата. 19Плодовете ми са по-добри от злато, дори от най-чисто злато, и ползата от мене е по-добра от фино сребро. 20Аз вървя по пътя на правдата, по пътеките на правосъдието, 21за да дам на тези, които ме обичат, да наследят правдата и да напълнят съкровищниците
8:21 В Септуагинта е добавено: „Когато ти възвестя неща, които стават ежедневно, няма да забравя да изброя онова, което е отвека“.
.

22 j  Господ ме имаше за начало на Своя път, преди Своите създания, открай време. 23Аз бях поставена преди векове, отначало, преди земята да бъде създадена. 24Аз съм родена, когато бездните ги нямаше, когато нямаше извори, изобилни с вода. 25Бях родена преди планините да бъдат поставени, преди хълмовете, 26преди Бог да беше създал земята и полетата, нито първите прашинки на вселената. 27 k  Аз бях там, когато установяваше небесата. Когато очертаваше хоризонта по лицето на бездната, 28когато укрепяваше облаците, когато правеше изворите на бездната силни, 29 l  когато даваше закона Си на морето, водите да не престъпват неговите граници, когато полагаше основите на земята – 30аз бях до Бога – вярна, и бях радост всеки ден, веселяща се пред лицето Му през цялото време. 31 m  Веселях се на обитаемата част на Неговата земя и радостта ми беше с човешките синове.

32 n  И така, деца, послушайте ме: блажени са тези, които спазват пътищата ми! 33Послушайте поуката, бъдете мъдри и не отстъпвайте от нея. 34Блажен е онзи човек, който ме слуша, като бодърства всеки ден при моите врати и стои на стража при входа ми, 35 o  защото онзи, който ме е намерил, ще получи благоволение от Господа. 36А онзи, който пропуска да ме намери, нанася вреда на душата си, и които ме мразят, обичат смъртта.“
Copyright information for BulCont