a Пс. 57:8-12

Psalms 108

(107)

Бог избавя Своите възлюбени

1 Песен. Псалом на Давид. 2 a 
108:2 В Цариградската Библия 108:2 е част от 102:1.
Боже, непоколебимо е сърцето ми!
Ще пея и ще Те възпявам с душата си.
3 Събудете се вие, арфа и гусла!
Зората искам да събудя.
4 Господи, ще Те прославя между народите
и ще Те възпявам между хората,
5 защото Твоята милост надвишава небесата
и Твоята вярност достига до облаците.
6 Боже, възвеличен си над небесата!
Твоята слава да се разпростре над цялата земя.
7 c  Да се избавят Твоите възлюбени,
спаси ме с десницата Си и ме изслушай.
8 Бог каза в Своето светилище: „Ще възтържествувам,
ще разделя Сихем и ще размеря долината на Сокхот;
9 Мой е Галаад и Мой – Манасия,
а Ефрем е шлем на Моята глава.
Юдея е Мой скиптър.
10 Моав е Моят умивалник,
върху Едом ще простра обувката Си,
над филистимската земя ще тържествувам.“
11 Кой ще ме въведе в укрепения град?
Кой ще ме доведе до Едом?
12 Не Ти ли, Боже, Който сега ни отхвърли
и не излизаш вече с нашите войски?
Дай ни помощ против притеснителя сега,
защото човешката защита е безполезна.
13 С Бога ние ще сме силни
и Той ще стъпче нашите врагове.
Copyright information for BulCont