Psalms 119

(118)

Законът Господен – святост и спасение


Алеф
119 На еврейски азбучен псалом – алеф е първата буква в еврейската азбука.

1 b  c  d  Блажени са тези, които живеят безупречно,
които търсят опора в Закона на Господа.
2 e  Блажени са тези, които спазват наредбите Му
и от все сърце Го търсят.
3 Те не извършват беззакония,
вървят по Неговите пътища.
4 Ти заповяда да спазвам неотклонно
Твоите заповеди.
5 О, да бяха насочени моите пътища
към спазване на Твоите наредби!
6 Тогава нямаше да съм посрамен,
защото щях да съблюдавам всички Твои заповеди;
7 бих Те прославил с чисто сърце,
като се поучавам от Твоите справедливи решения.
8 Ще спазвам Твоите наредби;
никога не ме изоставяй.

Бет
9 Как младежът ще запази в чистота пътя си?
Като спазва Твоето слово.
10 От все сърце Те търся,
не ме оставяй да се отклоня от Твоите заповеди.
11 Скрих в сърцето си Твоето слово,
за да не греша пред Тебе.
12 f  Прославен си Ти, Господи,
научи ме на Своите наредби.
13 С устните си разгласявах
всичките решения на Твоите уста.
14 Когато постъпвам според Твоите наредби,
аз се радвам като за всяко богатство.
15 Размислям за Твоите заповеди
и се вглеждам в Твоите пътища.
16 Утешавам се с Твоите наредби,
не забравям Твоето слово.

Гимел
17 Покажи милост към Своя служител и ще бъда жив,
и ще спазвам Твоето слово.
18 Отвори очите ми
и ще видя чудесата на Твоя закон.
19 Гост съм на земята,
не скривай от мене Своите заповеди.
20 Душата ми се изтощи да копнее
непрестанно за Твоите наредби.
21 Ти укроти проклетите горделивци,
които се отклоняват от Твоите заповеди.
22 Снеми от мене укора и срама,
защото спазвам Твоите заповеди.
23 Ето князете седят и се наговарят против мене,
а Твоят служител размишлява за Твоите наредби.
24 Твоите наредби са моя утеха,
те са мои съветници.

Далет
25 g  Душата ми е стъпкана в прахта:
дай ми живот според словото Си.
26 Разказах за своите пътища и Ти ме чу:
научи ме на Своите наредби.
27 Дай ми да разбера пътя на Твоите наредби
и ще размислям за Твоите чудеса.
28 Душата ми чезне от скръб,
насочи ме според Своето слово.
29 Отдалечи от мене пътя на лъжата
и бъди милостив към мене чрез Своя закон.
30 Избрах пътя на истината,
винаги помня Твоите решения.
31 Привързах се към Твоите наредби;
Господи, не допускай да загина.
32 С ревност ще изпълнявам Твоите заповеди,
защото Ти ме изпълваш с благоразумие.

Хе
33 Господи, посочи ми пътя на Своите наредби
и ще се придържам към него докрай.
34 Вразуми ме и ще спазвам Твоя закон,
ще го следвам от все сърце.
35 Поведи ме по пътеката на Своите заповеди,
защото аз я пожелах.
36 Наклони сърцето ми към Своите наредби,
а не към печалбарство.
37 Отвърни очите ми, за да не виждам суета,
дай ми да живея чрез Твоето слово.
38 Спази обещанието Си към Своя служител,
както към всеки, който Ти се подчинява.
39 Отклони от мене хулата, от която се страхувам;
Твоите решения са добри.
40 Ето аз силно пожелах Твоите заповеди,
дай ми да живея според Твоята правда.

Вав
41 Господи, нека ме споходят Твоята милост
и Твоето спасение според обещанието Ти.
42 Тогава ще дам отговор на този, който ме хули,
защото се уповавам на Твоето слово.
43 Не отнемай напълно от устата ми словото на истината,
защото аз се уповавам на Твоите решения
44 и ще следвам Закона Ти винаги,
до вечни векове.
45 Ще ходя свободно по Твоя път,
защото търсих Твоите заповеди.
46 Ще говоря за Твоите откровения пред царе,
без да изпитвам срам.
47 Ще се утешавам с Твоите заповеди,
които силно обикнах.
48 Ще простирам ръцете си към Твоите заповеди,
които обикнах,
и ще размислям за Твоите наредби.

Зайн
49 Помни обещанието към Своя служител,
на което Ти ми заповяда да се уповавам.
50 Това е утеха в неволята ми –
че Твоето слово ми дава живот.
51 Горделивите ме хулиха твърде много,
но аз не се отклоних от Твоя Закон.
52 Господи, спомнях си Твоите решения от древни времена
и се утешавах.
53 Ярост ме обхваща при вида на нечестивите хора,
които изоставят Твоя Закон.
54 Твоите наредби бяха мои песни
там, където странствах.
55 Нощем си спомням Твоето име
и спазвам Твоя Закон.
56 Той стана мой,
защото спазвам Твоите заповеди.

Хет
57 Казах си: Господи, мое задължение е
да спазвам Твоето слово.
58 Молих се пред Тебе от все сърце:
бъди милостив към мене според Своето слово.
59 Размислях за моите пътища
и насочвах живота си към Своите наредби.
60 Бързах и не се забавих
да спазвам Твоите заповеди.
61 Примки на нечестиви хора ме окръжаваха,
но аз не забравях Твоя Закон.
62 Ставах посреднощ да Те славословя
за Твоите справедливи решения.
63 Верен другар съм на всички, които имат страхопочитание пред Тебе
и спазват Твоите заповеди.
64 h  Господи, земята е пълна с Твоята милост –
научи ме на Своите наредби.

Тет
65 Добро си сторил, Господи, на Своя служител
според Своето слово.
66 Научи ме добре да разсъждавам и ми дай знание,
защото вярвам на Твоите заповеди.
67 Преди да пострадам, аз живеех в заблуда,
но сега спазвам Твоето слово.
68 Ти си благ и правиш добро;
научи ме на Своите наредби.
69 Горделивите плетат лъжи против мене;
но аз от все сърце ще спазвам Твоите заповеди.
70 i  Тяхното сърце е безразсъдно и безчувствено;
но аз се утешавам с Твоя Закон.
71 Полезно е за мене, че пострадах,
защото така научих Твоите наредби.
72 Законът на Твоите уста за мене е по-добър
от хиляди късове злато и сребро.

Йод
73 j  Твоите ръце ме сътвориха и ме оформиха;
надари ме с разум, за да мога да науча Твоите заповеди.
74 Тези, които имат страхопочитание пред Тебе, ще ме видят и ще се зарадват,
защото се уповавам на Твоето слово.
75 Господи, зная, че Твоите решения са справедливи
и Ти справедливо ме наказа.
76 Нека Твоята милост да бъде утеха за мене
според Твоето слово към Своя служител.
77 Да дойде върху мене Твоето милосърдие и аз ще живея,
защото Твоят Закон е моя утеха.
78 Нека бъдат посрамени горделивите, защото несправедливо ме угнетяват;
аз пък ще размислям за Твоите заповеди.
79 Нека се обърнат към мене тези, които благоговеят пред Тебе
и които познават Твоите заповеди.
80 Нека сърцето ми да бъде чисто чрез Твоите наредби,
за да не се посрамя.

Каф
81 k  Душата ми копнее за спасение от Тебе;
аз се уповавам на Твоето слово.
82 Очите ми копнеят за Твоето слово;
те питат кога ще ме утешиш.
83 Станах като мях, който изсъхва от дима,
но Твоите наредби не забравих.
84 Колко са дните на Твоя служител?
Кога ще накажеш моите гонители?
85 Горделивите, които не постъпват според Твоя Закон,
изкопаха яма за мене.
86 Всички Твои заповеди са истинни.
Гонят ме несправедливо, помогни ми.
87 Без малко щяха да ме погубят на земята,
но аз не изоставих Твоите разпоредби.
88 Дай ми да живея по Твоята милост
и ще спазвам заповедите, изречени от Тебе.

Ламед
89 l  Господи, Твоето слово
е утвърдено за вечни времена в небесата;
90 Твоята истина преминава от род в род.
Ти си поставил земята на твърди основи и тя стои.
91 По Твоите решения всичко съществува досега,
защото всичко служи на Тебе.
92 Ако Твоят Закон не беше утеха за мене,
аз щях да загина в скръбта си.
93 Няма никога да забравя Твоите заповеди,
защото чрез тях Ти ми даряваш живот.
94 Аз съм Твой, спаси ме,
защото вниквах в Твоите разпоредби.
95 Нечестивите ме причакват, за да ме погубят,
но аз размишлявам над Твоите заповеди.
96 Видях, че всяко съвършенство има граница,
но Твоята заповед е безкрайно богата.

Мем
97 Колко обичам Твоя Закон!
Цял ден размишлявам върху него.
98 Ти ме направи по-мъдър от враговете ми със Своята заповед,
защото тя е моето вечно наследство.
99 Станах по-разумен от всички мои учители,
защото размишлявам над Твоите заповеди.
100 m  Аз съм по-мъдър от старите,
защото спазвам Твоите заповеди.
101 Отклонявам стъпките си от всеки лош път,
за да следвам Твоето слово.
102 Няма да се отклоня от Твоите решения,
защото Ти ме наставляваш.
103 n  Колко сладки са за вкуса ми Твоите думи!
По-сладки са от мед за моята уста.
104 Чрез Твоите заповеди станах разумен,
затова мразя всички пътища на лъжата.

Нун
105 o  Твоето слово е светилник за краката ми,
светлина за пътеките ми.
106 Дадох клетва и постоянствам
да спазвам Твоите справедливи решения.
107 Господи, силно съм угнетен;
запази живота ми според Своето слово.
108 Господи, благоволи да приемеш
доброволните приноси на моята уста
и ме научи на Своите решения.
109 Животът ми постоянно е в опасност,
но аз не забравям Твоя Закон.
110 Нечестиви хора заложиха примка за мене,
но аз не се отклоних от Твоите заповеди.
111 Възприех Твоите разпоредби като вечно наследство,
защото те са радост за сърцето ми.
112 Реших в сърцето си
винаги да изпълнявам Твоите наредби.

Самех
113 Аз мразя колебливите,
а обичам Твоя Закон.
114 Ти си моя закрила и моя защита;
аз се уповавам на Твоето слово.
115 Махнете се от мене, беззаконници!
Аз ще спазвам заповедите на своя Бог.
116 Укрепи ме според Своето слово, за да продължавам да живея;
не ме посрамяй в моята надежда.
117 Подкрепи ме и ще се спася;
в Твоите заповеди непрестанно ще вниквам.
118 Ти отхвърляш всички,
които отстъпват от Твоите наредби,
защото техните замисли са лъжа.
119 p  Ти отхвърляш нечестивите по земята като сгурия,
затова обикнах Твоите наредби.
120 q  Цялото ми тяло трепери от страх пред Тебе,
боя се от Твоите присъди.

Айн
121 Аз се придържах към правосъдие и правда;
не ме предавай на моите противници.
122 Защити Своя служител за негово добро,
за да не ме угнетяват горделивите.
123 Очите ми копнеят да ме спасиш
и да изпълниш Своето справедливо обещание.
124 Постъпи със Своя служител според милостта Си
и ме научи на Твоите наредби.
125 Аз съм Твой служител, вразуми ме,
за да разбирам Твоите наредби.
126 Господи, време е да действаш –
Те потъпкаха Твоя Закон.
127 r  Но аз обичам Твоите заповеди
повече от злато, повече от чисто злато.
128 Признавам всички Твои разпоредби за справедливи;
мразя всички пътища на лъжата.

Пе
129 Дивни са Твоите разпоредби,
затова сърцето ми ги спазва.
130 Изясняването на Твоите слова просвещава,
вразумява незнаещите.
131 Отварям уста и въздишам,
защото копнея за Твоите заповеди.
132 s  Погледни ме благосклонно и се смили над мене,
както постъпваш с тези, които Те обичат.
133 Утвърди стъпките ми според Своето слово
и не давай да ме завладее никакво зло;
134 избави ме от потисничество на хора
и ще спазвам Твоите заповеди;
135 осияй Своя служител със светлината на лицето Си
и ме научи на Своите наредби.
136 Очите ми изливат потоци сълзи,
понеже мнозина не спазват Твоя Закон.

Цаде
137 Господи, Ти си справедлив
и Твоите присъди са правилни.
138 Разпоредбите, които Ти си дал,
са правда и съвършена истина.
139 t  Моята любов към Твоето дело ме изгаря,
защото враговете ми забравиха Твоето слово.
140 Твоето слово е напълно сигурно
и Твоят служител го обича.
141 Аз съм много млад и презрян,
но Твоите заповеди не забравям.
142 Твоята правда е вечна правда
и Твоят Закон е истина.
143 Скръб и тъга ме постигнаха,
но Твоите заповеди са моя утеха.
144 Твоите разпоредби са за всички времена;
вразуми ме и ще живея.

Коф
145 Зова от все сърце:
„Чуй ме, Господи, и ще спазвам Твоите заповеди.“
146 Тебе призовавам: Спаси ме
и ще следвам Твоите разпоредби.
147 Изпреварвам зората и се моля,
и на Твоето слово се уповавам.
148 u  Очите ми винаги са будни още преди утринната стража,
за да се вдълбочавам в Твоето слово.
149 Господи, чуй моя глас заради Своята милост;
запази живота ми, тъй както си отсъдил.
150 Онези, които злостно ме преследват, се приближиха;
те са далече от Твоя Закон.
151 Господи, Ти си близо
и всички Твои заповеди са истина.
152 Аз отдавна зная за Твоите разпоредби,
които Ти за вечни времена си установил.

Реш
153 Виж скръбта ми и ме избави,
защото не забравям Твоя Закон.
154 v  Защити моето дело и ме спаси;
запази живота ми според Своето слово.
155 Спасението е далече от нечестивите,
защото те не търсят Твоите наредби.
156 Господи, Твоята милост е голяма,
запази живота ми, тъй както си отсъдил.
157 Моите гонители и врагове са много,
но от Твоите заповеди не отстъпвам.
158 Виждам отстъпниците и с погнуса се отвръщам,
понеже те не се придържат към Твоето слово.
159 Виж колко обичам Твоите заповеди;
Господи, заради Своята милост запази живота ми.
160 Истината е основа на Твоето слово
и всяко Твое справедливо решение е вечно.

Син
161 Князете ме гонят, без да имам вина,
но сърцето ми изпитва страхопочитание пред Твоето слово.
162 Радвам се на Твоето слово,
както онзи, който получава голяма печалба.
163 Мразя лъжата и се гнуся от нея,
а Твоя Закон обичам.
164 Седем пъти на ден Те прославям
за Твоите справедливи решения.
165 Тези, които обичат Твоя Закон, се радват на голямо благоденствие
и те не могат да се препънат.
166 Господи, очаквам от Тебе спасение
и изпълнявам Твоите заповеди.
167 Душата ми следва Твоите разпоредби
и много ги обичам.
168 Следвам Твоите заповеди и Твоите разпоредби –
Ти виждаш всичките ми пътища.

Тав
169 Господи, нека да стигне моят вик до Тебе;
вразуми ме чрез Своето слово.
170 w  Нека да дойде молбата ми пред Тебе;
избави ме, както обеща.
171 Устата ми ще произнесе възхвала,
защото ме научи на Твоите закони.
172 Езикът ми ще възвести Твоето слово,
защото всички Твои заповеди са справедливи.
173 Простри ръката Си да ми помогнеш,
защото аз избрах Твоите заповеди.
174 Господи, копнея за спасение от Тебе
и Твоят Закон е утеха за мене.
175 Надари ме с живот, за да мога да Те славя
и Твоите решения да ми помагат.
176 x  Заблудих се като изгубена овца:
потърси Своя служител, защото не съм забравил Твоите заповеди.
Copyright information for BulCont