Psalms 147

(146-147)

Прослава на Божието величие

1 a  Алилуя. Добре е да се възпява нашият Бог,
приятно е да Му се въздава възхвала.
2 b  Господ изгражда Йерусалим,
събира разпръснатите синове на Израил.
3 c  Той изцелява съкрушените сърца
и превързва техните рани;
4 d  определя броя на звездите;
дава имена на всички тях.
5 e  Нашият Господ е велик, силата Му е велика
и всемогъщият Му разум е неизмерим.
6 f  Господ помага на съкрушените да се изправят,
унижава неправедните до земята.
7 Възпейте Господа с благодарствена песен,
пейте на нашия Бог в съпровод на гусли!
8 g  Той покрива небето с облаци,
приготвя дъжд за земята,
прави да расте трева по планините;
9 h  дава храна на добитъка, както
и на малките на гарвана, когато викат към Него.
10 i  Не се радва на силните коне,
нито се възхищава на храбрите воини.
11 Господ е благосклонен към онези, които благоговеят пред Него,
към онези, които се уповават на Неговата милост.

Божието благословение над Йерусалим

12
147:12 В Синодалната Библия 147:12 сл. е 147:1 сл.
Йерусалиме, възхвалявай Господа; Сионе, величай своя Бог,
13 k  защото Той прави здрави резетата на твоите порти,
благославя твоите синове;
14 l  установява мир в твоите предели,
насища те с едра пшеница;
15 m  изпраща Своето слово на земята;
изреченото от Него бързо се разпространява;
16 Той дава сняг като вълна;
сипе скреж като прах;
17 n  изпраща градушката Си като късове;
пред Неговия студ кой ще устои?
18 Изпраща словото Си и всичко се разтапя;
духне с вятъра Си и потичат води.
19 o  Съобщава Своето слово на Яков,
Своите наредби и Своите решения – на Израил.
20 p  С никой друг народ не е постъпвал така;
те не знаят Неговите решения. Алилуя.
Copyright information for BulCont