Psalms 27

(26)

Твърда надежда в Бога

1 a  Псалом на Давид. Господ е моя светлина и мое спасение;
от кого ще се боя?
Господ е сила на моя живот;
от кого ще се плаша?
2 b  Нападат ме злодеи,
противниците ми и моите врагове,
за да ме погълнат.
Но те ще се спънат и ще паднат.
3 И войска да се опълчи против мене,
няма да трепне сърцето ми.
И война да пламне против мене,
и тогава ще се надявам.
4 c  За едно само молих Господа, само към това се стремя:
да живея в дома на Господа през всички дни на живота си,
да съзерцавам красотата на Господа
и да размишлявам в Неговия храм.
5 d  Защото в злочест ден Той ще ме укрие в Своя дом,
ще ме запази под закрилата на Своята скиния,
ще ме издигне на скала.
6 Тогава главата ми ще се издигне
над враговете, които ме обкръжават;
и аз ще принеса хвалебни жертви в Неговата скиния,
ще пея и ще възпявам Господа.
7 Чуй, Господи, гласа ми, аз викам
смили се над мене и ме послушай.
8 e  Сърцето ми повтаря Твоите думи: „Търсете лицето Ми.“
Аз ще търся, Господи, Твоето лице.
9 Не скривай лицето Си от мене;
не отхвърляй с гняв Своя служител.
Ти беше мой помощник; не ме отхвърляй
и не ме изоставяй, Боже, Спасителю мой!
10 f  Защото, ако баща ми и майка ми ме изоставиха,
то Господ ще ме приеме.
11 g  Господи, покажи ми Своя път
и води ме по равна пътека заради враговете ми.
12 Не ме предавай на произвола на моите врагове,
защото против мене се надигнаха лъжливи свидетели,
които дишат злоба.
13 h  Но аз вярвам: ще видя благостта на Господа
в земята на живите.
14 Надявай се на Господа,
бъди мъжествен и да се укрепи сърцето ти;
надявай се на Господа!
Copyright information for BulCont