Psalms 33

(32)

Възхвала на Всемогъщия Бог

1 a  Радвайте се, праведни, заради Господа:
на праведните подобава да въздават хвалебствена песен.
2 b  Славете Господа с гусла,
възпявайте Го с десетострунна арфа;
3 пейте Му нова песен;
свирете Му благозвучно, с радостни възгласи.
4 c  Защото словото на Господа е истинно
и всичките Му дела са надеждни.
5 d  Той обича справедливост и правосъдие;
земята е изпълнена с милостта на Господа.
6 e  f  Небесата са сътворени чрез словото на Господа
и цялото им войнство – чрез диханието на устата Му.
7 g  Той събра накуп морските води;
постави бездните в складове.
8 Цялата земя да изпитва страхопочитание пред Господа.
Да благоговеят пред Него всички, които обитават земята.
9 Защото Той каза – и всичко сътвори;
Той заповяда – и всичко започна да съществува.
10 Господ осуетява намеренията на езичниците,
обезсилва замислите на народите.
11 h  А намеренията на Господа устояват за вечни времена;
замислите на сърцето Му – от род в род.
12 i  Блажен е онзи народ, чийто Бог е Господ,
народът, който Той си е избрал за наследство!
13 j  Господ гледа от небесата,
наблюдава всички хора.
14 k  Обглежда от трона Си всички,
които живеят по земята:
15 l  Той е създал сърцата на всички тях
и знае всичките техни дела.
16 m  Никой цар не може да се спаси благодарение на многото войска;
храбрият воин няма да се избави благодарение на голямата си сила.
17 Конят е измамна надежда за спасяване;
с голямата си сила няма да избави никого.
18 n  Ето окото на Господа бди над тези, които благоговеят пред Него
и които се надяват на милостта Му:
19 Той ще ги спаси от смърт
и в глад ще ги опази живи.
20 o  Нашата душа се уповава на Господа:
Той е наша помощ и наша защита.
21 Сърцето ни се весели чрез Него,
защото възлагаме надеждата си на Неговото свято име.
22 p  Господи, милостта Ти да бъде над нас,
тъй както се надявахме на Тебе.
Copyright information for BulCont