Psalms 62

(61)

В Бога е истинското успокоение

1 За първия певец. По Йедутун
62:1 Собствено име на музикант от рода на Давид.
. Псалом на Давид.
2
62:2 В Цариградската Библия 62:2 е част от 62:1.
Само в Бога се успокоява моята душа,
от Него е моето спасение.
3 Само Той е моя скала и мое спасение.
Той е моя крепост. Няма да се огъна.
4 Докога ще нападате човека?
Всички сте убийци, опасни като наклонена стена и полусрутена ограда.
5 c  Те намислиха да го съборят от високото място.
Харесва им лъжата.
С устата си благославят, а в сърцето си проклинат.
6 d  Само в Бога се успокоява моята душа,
в Него е моята надежда.
7 Само Той е моя скала и мое спасение.
Той е моя крепост. Няма да се огъна.
8 e  В Бога са моето спасение и моята чест.
Бог е моя силна защита, мое прибежище.
9 Народе Божий! Уповавай се на Него по всяко време!
Изливай сърцето си пред Него!
Бог е наше прибежище.
10 f  Хората са нищо, хората са лъжа
поставени на везни, те политат нагоре;
те всички са по-леки от дихание;
11 g  Не се уповавайте на насилие,
не се мамете чрез грабеж!
Когато богатството расте, не привързвайте сърцето си към него.
h  Едно каза Бог, два пъти го чух:
„Силата е у Бога“,
12 i  и на Тебе, Господи, принадлежи милостта,
защото Ти въздаваш на всекиго според делото му.
Copyright information for BulCont