Psalms 65

(64)

Благодарствена песен за Божиите дарове

1 За първия певец. Псалом на Давид. Песен. 2
65:2 В Цариградската Библия 65:2 е част от 65:1.
Боже, ще Те възхваля в тишина на Сион
и пред Тебе ще изпълня обещанието си.
3 Ти изслушваш молитвата,
към Тебе прибягва всяка плът.
4 Грешни дела ме надвиха,
но Ти ще ги простиш.
5 Блажен е онзи, когото си избрал
и си приближил да живее в Твоите дворове.
Ще се наситим с благата на Твоя дом,
на святия Ти храм.
6 Ти си величествен в правосъдието, чуй ни,
Боже, Спасителю наш,
упование по всички земни краища
и на онези, които са далече по море,
7 b  Ти укрепи планините със Своята сила
и си препасан с мощ,
8 c  Ти укротяваш бушуването на моретата,
грохота на вълните им и бунтовете на народите!
9 И живеещите по всички краища на земята ще се уплашат от Твоите знамения.
Ти правиш да се радват от изтока до запада.
10 d  Ти посещаваш земята и я напояваш,
даваш ѝ изобилно плодородие:
Божият поток винаги е пълен с вода;
Ти подготвяш посевите.
11 Ти напояваш богато браздите ѝ,
уравняваш буците ѝ,
правиш я мека с напоителен дъжд,
благославяш растителността.
12 e  Увенчаваш годината на Своята доброта
и Твоите пътеки изобилстват с богатство.
f  Капки се стичат по пасищата на пусти места
и хълмовете се опасват с радост;
13 g  пасищата се обличат с овце
и долините се покриват с жита.
Всичко това възклицава и пее.
Copyright information for BulCont