Psalms 7

Господ е защита за праведника

1 Плачевна песен на Давид, която изпя пред Господа заради делата на вениаминеца Хус. 2
7:2 В Синодалната и Цариградската Библия 7:2 е част от 7:1.
Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам!
Спаси ме от всички, които ме преследват, и ме избави,
3 за да не изтръгне някой като лъв живота ми
и да не ме разкъса, когато няма кой да ме избави.
4 Господи, Боже мой! Ако съм сторил нещо,
ако има неправда в моите ръце,
5 ако съм отплащал със зло на онзи, който е бил в мир с мене,
ако съм обирал този, който ме е притеснявал без причина,
6 нека врагът да ме преследва и да ме хване;
нека стъпче живота ми в пръстта
и да захвърли славата ми в праха.
7 Стани, Господи, в гнева Си,
вдигни се против пламналата ярост на моите врагове!
Бди над мене, Боже мой, в съда, който си разпоредил.
8 Множество народи ще Те заобиколят.
Седни на трона над тях във висините.
9 Господ ще съди народите.
Съди ме, Господи,
според праведните ми дела и моята невинност.
10 b  Нека престане злобата на нечестивите,
а праведния укрепи,
защото подлагаш на изпитание мислите и чувствата, справедливи Боже!
11 c  Моята защита е Бог,
Който спасява справедливите по сърце.
12 Бог е справедлив Съдия, силен и дълготърпелив,
Който всеки ден наказва.
13 Ако някой не се покае,
Господ изостря меча Си,
изопва Своя лък и се прицелва,
14 d  приготвя за него смъртоносни оръжия,
подготвя Своите палещи стрели.
15 e  Ето нечестивият зачена зло,
бременен е с нещастие и ражда лъжа.
16 f  g  Изрови ров и го издълба,
но падна в направената яма.
Неговата злоба ще се обърне върху собствената му глава
и насилието му ще падне върху неговото теме.
17 Ще прославя Господа заради Неговата справедливост
и ще възпявам името на Всевишния Господ.
Copyright information for BulCont