Psalms 97

(96)

Величието на Господа

1 a  Господ царува: да се радва земята;
да се веселят многобройните далечни острови.
2 b  Облаци и мрак има около Него;
справедливост и правосъдие са основа на престола Му.
3 c  Огън върви пред Него
и изгаря враговете Му наоколо.
4 d  Неговите светкавици осветяват света;
земята вижда и се тресе.
5 e  Планините се топят като восък пред лицето на Господа,
пред лицето на Господаря на цялата земя.
6 f  Небесата разгласяват Неговата правда
и всички народи виждат Неговата слава.
7 g  Нека се посрамят всички, които служат на кумири,
които се хвалят с идоли.
Преклонете се пред Него, всички ангели.
8 h  Сион чу и се зарадва,
юдейските дъщери
97:8 Т.е. градовете в Юдея.
се развеселиха
заради Твоите присъди, Господи,
9 j  защото, Ти, Господи, стоиш високо над цялата земя,
застанал си превисоко над всички ангели.
10 Вие, които обичате Господа, ненавиждайте злото!
Той закриля живота на Своите благочестиви хора,
избавя ги от ръцете на нечестивите.
11 k  Светлина изгрява за праведника
и веселие – за справедливите по сърце.
12 l  Радвайте се, праведни, заради делата на Господа
и прославяйте Неговото свято име.
Copyright information for BulCont