Psalms 98

(97)

Бог – справедливият Съдия на света

1 a  Запейте нова песен на Господа, защото Той извърши чудеса.
Неговата десница и Неговата свята мишца Му донесоха победа.
2 Господ показа Своята спасителна помощ,
пред очите на народите откри Своята справедливост.
3 Той си спомни Своята милост и вярност към Израилевия дом.
Всички земни краища видяха, че нашият Бог ще ги спаси.
4 b  Нека целият свят ликува пред Господа;
тържествувайте, веселете се и пейте;
5 възпейте Господа с гусли,
с гусли и с пеене на псалми;
6 тържествувайте пред Царя, Господа,
с тръби и при звук на рог.
7 c  Морето да се радва шумно заедно с всичко, което го изпълва,
светът с всичките му жители;
8 d  реките да ръкопляскат,
планините да ликуват заедно с тях
9 e  пред Господа, защото Той идва да съди земята.
Той ще съди света справедливо
и народите – със Своята правда.
Copyright information for BulCont