Psalms 99

(98)

Възхвала на всесветия Бог

1 a  b  Господ царува – народите благоговеят!
Той седи на херувими – земята се тресе!
2 Велик е Господ в Сион
и стои високо над всички народи.
3 Нека славословят Твоето велико и страшно име:
то е свято!
4 Ти утвърди справедливо силата на царя, който обича правосъдие.
Ти създаде правосъдие
и справедливост у Яков.
5 Превъзнасяйте Господа, нашия Бог,
и се покланяйте пред трона Му,
защото Той е свят!
6 Мойсей и Аарон сред множеството Негови свещеници,
както и Самуил между онези, които призовават името Му,
викаха към Господа и Той ги чуваше.
7 c  Той им говореше от облачен стълб
и те спазваха Неговите заповеди
и наредбите, които им беше дал.
8 Господи, Боже наш! Ти ги чуваше,
Ти беше за тях Бог, Който прощава
и наказва за техните грехове.
9 Величайте нашия Господ Бог
и Му се покланяйте на Неговата свята планина,
защото нашият Господ Бог е свят.
Copyright information for BulCont