Psalms 1

Едва ли има друга толкова използвана и обичана библейска книга, колкото Псалми. Тя е източник на неповторим духовен опит, утеха и насърчение, с които се превръща в неотменима част от живота на вярващите хора. В нея са отразени идеалите за благочестие и познание на Бога, за скръб поради греха на човека и стремеж към съвършенство, за благоговение пред Божието слово, за смирение и търпение, за упование в Бога. Тук човек е изправен пред Всемогъщия във всички възможни жизнени ситуации. По-голямата част от псалмите са се появили и са използвани като химни за поклонение в обществените богослужения.

Псалмите са написани от различни хора, при различни обстоятелства. В много от тях името на автора (а понякога и лицето, на което съответният псалом е посветен) се споменава в заглавието. Един псалом е написан от Мойсей, други псалми се отнасят до царуването на Давид, а някои са от времето на вавилонския плен. Няма съмнение, че по-голямата част от тях (73 псалома) принадлежат на Давид. Освен него като автори в заглавията на псалмите се споменават още, Мойсей (Пс. 90), Соломон (Пс. 72, 127), Кореевите синове (Пс. 42 – 49 и др.), Асаф и неговите синове (Пс. 50, 73 – 83).

Според композицията и жанра псалмите могат да се разделят на няколко групи: 1. Хвалебствени химни (Пс. 8, 24, 29, 33, 47, 48). 2. Псалми на разкаяние и молитва за помощ (Пс. 25, 39, 51, 86, 102, 120). 3. Благодарствени песни (Пс. 18, 66, 107, 131 и др.). 4. Песни на упование и вяра в Бога (Пс. 23, 121, 131). 5. Царски псалми (Пс. 20, 21, 24, 45, 93). 6. Месиански псалми (с. 2, 22, 69).

В кн. Псалми еврейските поети вдъхновено претворяват своите духовни прозрения и преживявания чрез неповторими лирически средства, като разкриват своята вяра в Бога. Поради това те са били и остават важна част от богослужебната практика от древността до днес.

Двата пътя

1 a  b  Блажен е човек, който не отива на сбирки на нечестивите,
не ходи по пътя на грешници
и не седи в събранието на беззаконници,
2 c  но му е приятно да се подчинява на закона на Господа
и размишлява върху него ден и нощ.
3 d  И той ще бъде като дърво, посадено край водни пътища,
което дава своя плод навреме
и чийто лист не вехне.
И той ще успее във всичко, което върши.
4 e  Не е така с нечестивите.
Защото те са като плявата, отвявана от вятъра.
5 Затова нечестивите няма да устоят пред съд,
нито грешните – в събрание на праведните.
6 Да, Господ одобрява пътя на праведните,
а пътят на нечестивите ще ги провали.
Copyright information for BulCont